Landsbygdsnätverket
Bakom kulisserna på Landsbygdsnätverket medlemsträff 2021. På bilden syns programledarna, teknikern och en skärm med deltagarna

Foto Tobias Henning

Vi stärkte kraften i nätverket

Vi är en bred och stor kompetensbank och vi kan samverka mer. Stor eller liten organisation, ung som gammal, olika perspektiv, tillsammans utgör vi kraften i Landsbygdsnätverket. Det var huvudbudskapet från såväl talare, styrgrupp som deltagare på årets medlemsträff.

Styrgruppen bjöd in till årets medlemsträff för att stärka kraften i nätverket men också för att stärka känslan av att vi alla är med och ”äger” vårt gemensamma nätverk. Ett 100-tal personer från ett femtiotal medlemsorganisationer och myndigheter deltog på träffen den 25 november.

En bred representation

Bland deltagarna fanns en jämn spridning med representanter från civilsamhälles-, näringslivs- och rådgivningsorganisationer, men också från forskning och offentliga myndigheter. Där fanns även olika yrkeskategorier representerade, bland andra kommunikatörer från nätverkets nybildade delnätverk, Landsbygdskommunikatörerna. Deltagarna var verksamma på såväl lokal, regional som nationell nivå. Alla dessa perspektiv präglade samtalen under dagen och bidrog till idéer om hur formerna för nätverkande kan utvecklas.

Diskussioner gav nya idéer

"Hur blir vi mer inkluderande" var ett av dagens diskussionsämne. Bland annat fick vi inspiration från världsförbättraren Stina Haglund om landsbygdernas många möjligheter genom mer inkludering och större mångfald. I en av många bikupediskussioner efter hennes presentation väcktes idén om att när vi jobbar vidare med att ta oss an utmaningar så bör oliktänkande aktörer samlas för att skapa nya lösningar.

– Jag tyckte mycket om den och kände igen vissa saker. Och det var vissa saker hon vände på som man har inte riktigt tänkt på förut. Exempelvis, för dom flesta är matproduktion en röd traktor och lantgård på landsbygden. Det är inte många som tänker på vattenbruk, säger Jason Bailey, Vattenbrukscentrum ost, som deltog i en bikupediskussion efter Stinas Haglunds inspirationsföreläsning.

Workshops med fyra inriktningar

Efter lunch var det dags för parallella workshops. De handlade om hur vi inkluderar unga, hur vi nätverkar internationellt, hur vi stärker flernivåsamverkan och hur vi blir bättre på kommunikation.

Den sistnämnda leddes av Thomas S. Nilsson, kommunikationssamordnare på Landsbygdsnätverkets kansli. En del av upplägget var att samtliga deltagare fick dela med sig av sina kampanjerfarenheter i mindre grupper.

– Kul att få ta del av att de finns så många goda exempel på hur en bra kampanj kan genomföras och det med ganska enkla medel, säger Thomas S. Nilsson.

Livrustkammaren som föreläsare

Ett av inslagen vid kommunikatörernas workshopp handlade om hur Livrustkammaren med humor ökat intresset för museet genom inlägg på sociala medier och fått mottagaren att själv interagera och dela inläggen vidare.

– Det var verkligen intressant att höra Magdalena Westin Piotrowska från Livrustkammaren berätta hur de siktat på att nå de tre stegen HAHA, AHA och AH. Det innebär att mottagaren blir underhållen, lär sig något nytt och sedan tar med sig en känsla av tillfredsställelse vilket gör att inläggen i sociala medier når en bredare målgrupp, säger Thomas S. Nilsson.

Publicerades