Landsbygdsnätverket
Helene Oscarsson, ansvarig för kommunikation och utveckling vid Vreta Kluster, har rutig kavaj och svart t-shirt.

Foto Vreta kluster

Vreta kluster - samlar aktörer för en smartare framtid

Vreta kluster är ett av landets cirka 17 gröna kluster som är viktiga för landsbygdens utveckling och expansion av de gröna näringarna. Här samlas företag, forskare, teknikutvecklare och innovatörer med gemensamma mål att hitta nya smarta lösningar för att vi i framtiden ska ha hållbar mat, bättre djurhållning, smartare energiförsörjning och en växande skog.

Det behövs kunskap, kreativitet och högteknologiska lösningar för att vi varje dag ska kunna äta oss mätta och ha varmt i våra hem. Och det krävs en ständig utveckling, ny kunskap och forskning för att kunna producera mer hållbara produkter i framtiden. Detta är frågor som man jobbar med på Vreta Kluster.

– Vreta Kluster startade ur ett näringslivsintresse då Region Östergötland och Linköping kommun ville göra en näringslivssatsning på de gröna näringarna i vårt område. En sak som skiljer oss från många andra gröna kluster är att vi sedan 2017 är ett aktiebolag, ägt av det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors Fastigheter, säger Helene Oscarsson, ansvarig för kommunikation och utveckling vid Vreta Kluster.

Stor företagspark
En annan skillnad är att man håller till i en stor företagspark med 150 personer och 30 bolag som arbetar inom de gröna näringarna, vilket gör klustret tämligen unikt.

– Jag vågar påstå att det nog är Sveriges största företagspark för gröna näringar.

Här samlas företag, forskare, teknikutvecklare och innovatörer. Alla med samma mål, att hitta lösningar för att vi i framtiden ska ha hållbar mat, bättre djurhållning, smartare energiförsörjning och en växande skog.

Vad är det viktigaste med ert arbete?
– Vi hjälper företag att växa, få en affärsidé att gro och förmedlar och knyter hela tiden nya kontakter inom akademin, offentliga sektorn och industrin. Hos oss är gröna näringar samlade, vilket gör det lättare för samhället att veta att de finns och få kontakt med dem. Det är helt enkelt ett sätt att synliggöra den gröna branschen.

Vem har nytta av er?
– Lantbrukarna och de gröna företagarna. Vi agerar som en länk mellan dem och samhället i stort, synliggör branschen och ser till att fler får reda på att de finns.

Vad bidrar ni med för att utveckla de gröna näringarna i ert område?
– Vi är ett utvecklingscentrum och en resurs som bidrar till flera saker, som nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland. Och vi kan hjälpa till konkret, till exempel om lantbrukare vill gå över till förnybar energi men inte vet hur. Då kan vi arrangera seminarier och workshops ihop med andra aktörer som kan hjälpa till med rådgivning.

Vad skulle underlätta ert arbete?
– Vi tycker att det går åt mycket tid att söka och administrera projektmedel. Och projektpengarna skulle gärna kunna få vara mer långsiktiga, och även mer öppna och därmed behovsstyrda i stället för detaljstyrda.

– Vi jobbar också själva på att hitta andra sätt att få in utvecklingsmedel, till exempel skapa ett utbud av aktiviteter som är självförsörjande. Vi har bland annat dragit igång en snabbkurs i skogsbruk, en kort översiktsutbildning för skogsintresserade, där vi tar vi ut ett självkostnadspris. Vreta Kluster driver det ihop med LRF Östergötland, och tanken är att kursavgiften ska täcka kostnaden för föreläsare och lokaler, vilket gör att vi slipper ansöka om pengar för att kunna genomföra kursen. Mer sådana idéer och aktiviteter vore bra.

Text Colette van Luik

FAKTARUTA

Vreta kluster

Huvudman/huvudmän: Sankt Kors Fastighets AB

Geografiskt område: Östergötland

När startade verksamheten: 2011

Viktigaste aktörerna engagerade i skapandet av klustret/centrat: AgroÖst, Hushållningssällskapet Östergötland, Region Östergötland, Linköpings Kommun, Sankt Kors Fastighets AB, Vreta Utbildningscentrum

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat: 32

Huvudsakliga finansieringskällor: Utvecklingsprojekt finansierade av Region Östergötland, Linköpings kommun, EU:s regionalfonder, Tillväxtverket, Vinnova, Stiftelsen Lantbruksforskning, Länsstyrelsen, Landsbygdsprogrammet med flera.

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktpersoner: Helene Oscarsson, ansvarig för kommunikation och utveckling vid Vreta Kluster och Maria Källming, vd Vreta Kluster.

Telefon: Helene Oscarsson 070 – 3197643. Maria Källming 070 – 259 25 36
E-post: helene.oscarsson@vretakluster.se, Maria.kallming@vretakluster.se
Webbsida: Vreta kluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades