Landsbygdsnätverket
Wrångebäcksost

EU-kommissionen har beslutat att registrera namnet Wrångebäcksost som skyddad ursprungsbeteckning. Foto Malena Bathurst

Wrångebäcksost får skyddad ursprungsbeteckning

Sverige har fått ytterligare en produkt med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) - Wrångebäcksost. Att osten nu har fått en skyddad EU-beteckning är resultatet av ett långsiktigt arbete. Osttillverkningen vid Vätterns västra strand har traditioner som går tillbaka till 1800-talet och har på senare tid fått ett uppsving.

EU-kommissionen har beslutat att skydda produkten Wrångebäcksost genom EU:s kvalitetssystem för skyddade beteckningar. Osten registreras därmed med Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och ska tillverkas enligt beslutade bestämmelser och inom området som traditionellt benämns Guldkroken, runt Hjo vid Vätterns västra strand.

– Sverige har fått ytterligare en produkt med skyddad EU-beteckning och det är riktigt roligt. Wrångebäcksost är ett bra exempel på hur lokala förutsättningar med en lång betestradition längs Vätterns kust och ystningshantverk har skapat en unik smak och kvalitet, säger Amanda Karltorp, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Ett viktigt bevis för kvalitet

Livsmedelsverket är handläggande myndighet för ansökningar för skyddade EU-beteckningar och är den myndighet som lämnat in ansökan till EU.

– Registreringen är ett viktigt bevis för produktens kvalitet och för ett produktnamn som garanterar produktens ursprung och egenskaper. Nu har producenter möjlighet att anmäla produkter som tillverkas enligt bestämmelserna, säger Jan Sjögren, avdelningschef på Livsmedelsverket.

En del av livsmedelsstrategin

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen som Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), eller som Skyddad geografisk beteckning (SGB).

– Att få flera produktnamn skyddade i EU har varit ett långsiktigt arbete och ingår i Sveriges livsmedelsstrategi. Att våra fina produkter lyfts fram här i Sverige och i exportsammanhang är viktigt för den långsiktiga utvecklingen av näringen, säger Amanda Karltorp på Jordbruksverket.

Svenska produkter som har skyddad EU-beteckning i dag

 • Wrångebäcksost (SUB)
 • Vänerlöjrom (SUB)
 • Värmländskt skrädmjöl (SGB)
 • Kalix löjrom (SUB)
 • Upplandskubb (SUB)
 • Bruna bönor från Öland (SGB)
 • Sveciaost (SGB)
 • Hånnlamb, kött från gutefår (SUB)
 • Skånsk spettkaka (SGB)
 • Svensk Vodka (SGB)
 • Svensk Punsch (SGB)
 • Svensk Akvavit (SGB)

13 ytterligare produkter står på tur

I nuläget finns ytterligare 13 produkter inlämnade till kommissionen för godkännande. Dessutom har ett antal ansökningar lämnats in hos Livsmedelsverket för en första bedömning.

Publicerades