Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Rådgivande urvalskommittén

  Det här är rådgivande urvalskommittén


  Den rådgivande urvalskommittén läser alla ansökningar om genomförandestöd som kommer in och bedömer dem utifrån de fastställda urvalskriterierna. De bedömer bland annat innovationsidén, vilken nytta innovationen kommer att göra och för hur många, hur den ska spridas och komma till användning.
 • Smarta verktyg för uppföljning

  Smarta verktyg för uppföljning


  I Europa finns ett antal miljö- och produktionsuppföljningsverktyg. Utöver en politisk vilja att de ska användas mer finns en önskan om att driva en gemensam utveckling av verktygen inom EU. På en EIP-Agri workshop, Tools för Environmental Farm Performance, i Zagreb 7-8 februari diskuterades vilka verktyg som finns, vad de kan användas till och hur de ska utvecklas för att bli användarvänliga.
 • Nya fokusgrupper – något för dig?

  Nya fokusgrupper – något för dig?


  Nu finns det möjlighet att ansöka för att komma med i någon av de två nya fokusgrupper som EU kommissionen och EIP-Agri Service Point bjuder in till. Anmälan ska vara inne senast den 23 mars. Det är många som söker så marknadsför dig på ett övertygande sätt om du vill komma med.
 • Nya ansikten i innovationssupporten

  Nya ansikten i innovationssupporten


  Innovationssupportens uppgift är att hjälpa alla som vill diskutera en innovationsidé, hitta resurspersoner eller få råd när det gäller själva ansökan. Nu kan vi presentera Ronnie Hollsten och Lisa Blix Germundsson som kommer svara på frågor om förnybar energi respektive trädgårdsnäringen.
 • Ny Framtidsverkstad på Borgeby Fältdagar

  Ny Framtidsverkstad på Borgeby Fältdagar


  Innovationssupporten hade i höstas ansvar för en mycket lyckad Framtidsverkstad på Elmia. I år blir det Framtidsverkstad på Borgeby Fältdagar den 28 – 29 juni. Den här gången består de mixade studentgrupperna inte bara studenter med lantbruksutbildning utan även av blivande civilingenjörer. Temat blir Smart tillage och är detsamma som för Fältdagarna.
 • Nu är de första besluten om innovationsprojekt klara

  Nu är de första besluten om innovationsprojekt klara!


  Intresset för att söka innovationsstöd har varit glädjande stort. Av 190 ansökningar om gruppbildningsstöd har 135 fått bifall. Genomförandestöd har sökts av cirka 70 innovationsgrupper och drygt 30 har hittills fått bifall från den rådgivande urvalskommittén.