Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Bredband

  Hur säkras ett rättvist nyttjande av digitaliseringen inom lantbruket


  Digitalisering är en stor och lite stressande fråga. Många är oroliga för att utvecklingen drivs utifrån tekniska möjligheter och kommersiella intressen snarare än utifrån praktikens behov. Anna Rydberg från RISE Jordbruk och livsmedel deltog i EIP-Agri-workshopen 'Data Sharing: ensuring a fair sharing of digitisation benefits in agriculture' i Bratislava i Slovakien den 4-5 april.
 • Baljväxtprojekt

  Baljväxtprojekt i tiden


  Det nya innovationsstödet har möjliggjort att RISE Jordbruk och Livsmedel i samverkan med Hushållningssällskapet Väst och livsmedelsproducerande företag kan utveckla livsmedel från traditionella foderbaljväxter.
 • Kerstin Kemlén

  Ny teknik för hårda förhållande


  I bitande kyla, starka vindar och utan tillgång till 3G/4G-nät är det svårt för renskötare att kunna använda datorkommunikation på ett rationellt och effektivt sätt i renskötseln. Dálvvadis ekonomisk förening ska nu utveckla och integrera redan befintlig teknik för att komma runt problemet. Detta möjliggörs genom ett innovationsstöd inom EU-satsningen EIP-Agri.
 • Kalvar

  Effektivare nötköttsproduktion med ett innovativt system


  Ett system som på ett enkelt sätt visar åtgång av foder kopplat till hur snabbt varje enskilt djur växer skulle leda till stora effektiviseringar för en nötköttsproducent. Projektet Fodereffektivitet är en lösning på spåren.
 • Aten

  Intensivt erfarenhetsutbyte på EIP-Agri-workshop i Aten


  Mer än 150 deltagare från 27 olika länder, representerande landsbygdsnätverk, förvaltande myndigheter respektive utbetalningsmyndigheter deltog den 10 -11 maj i EIP-Agri-workshopen 'Moving EIP-AGRI implementation forward' i Aten.
 • Borgeby fältdagar

  Innovationssupporten Direkt på Borgeby Fältdagar


  Innovationssupporten Direkt blir årets nya satsning när Landsbygdsnätverket sätter upp sin monter i Stortältet på Borgeby Fältdagar. Där får alla möjlighet att diskutera innovationsidéer och projekt, få hjälp med ansökningar eller kontakter.