Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Paneldeltagare: Raf De Vis, Hans-Joerg Lutzeyer, Pascal Bergeret och Vesna Bengin

  Digitalisering inom lantbruket - Agriculture 4.0


  Huvuddelarna i lantbrukets digitalisering är Internet of Things, Big Data och smarta algoritmer. Men utöver själva tekniken, hur påverkas lantbruket ekonomiskt, socialt och kulturellt?
 • Fokusgrupper

  Spännande fokusgrupper


  Nu har du chansen att komma med i någon av de tre nya fokusgrupperna som drar igång i höst. Få goda råd hur du skriver ansökan av EIPs samordnare Inger Pehrson.
 • innovationer

  Nya innovationsprojekt på gång


  Rådgivande urvalskommittén har bedömt en ny omgång spännande projektansökningar och gett sina rekommendationer angående beslut. Av 29 ansökningar fick 13 bifall och 16 avslag. Jordbruksverket fortsätter nu handläggningen av ansökningarna och begär in kompletteringar så som underlag för rimlighetsbedömningar av olika budgetposter.