Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Inno4grass

  Inno4Grass stimulerar vallinnovationer


  EIP-Agri samverkar på olika sätt med EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. På flera sätt stimuleras kontakten mellan forskning och praktik, exempelvis multiaktörsprojekt, tematiska nätverk, fokusgrupper och seminarier.
 • Agri Innovation Summit 2017

  Agri Innovation Summit 2017


  Under ett par heta dagar i mitten av oktober samlades cirka 500 personer i Lissabon för att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. De var lantbrukare, forskare, rådgivare och företrädare för en lång rad organisationer, myndigheter och företag. Hälften av deltagarna var från Portugal, andra hälften från övriga EU-länder.
 • Richard Andersson

  Hur får vi de bästa innovationsidéerna?


  Vid Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff i Tällberg nu i november genomfördes ett fördjupningsspår med rubriken Kunskap och innovation. Richard Andersson, CoCreo AB, ledde runt 100 personer med syfte att uppmärksamma betydelsen av att få fram innovativa idéer. Tyngdpunkten låg på att dessa idéer ska vara lösningar på centrala behov och att de planerade innovationerna verkligen är de smartaste.
 • Innovation

  21 ansökningar till nästa kommittémöte


  För närvarande är det 27 innovationsprojekt som är formellt godkända. Deras projektbudgetar omfattar totalt cirka 100 miljoner. Nästan lika många projekt har fått klartecken av den rådgivande beslutskommittén. Projekten håller nu på att komplettera sina ansökningar med exempelvis offerter innan de också kan bli offentliga.