Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Skräppdödaren ska hjälpa sökande


  Framöver kommer ett exempel på en ansökan med kommentarer vara till hjälp för sökande. Ansökan gäller innovationen Skräppdödaren, en robot som bekämpar skräppor på gräsmarker där kemisk bekämpning är otänkbar.
 • Inge van Oost

  Hjärnan bakom EIP-Agri


  Vi hade förmånen att ha Inge van Oost från DG Agri vid EU-kommissionen som talare vid konferensen.
 • Pecha Kucha-presentationer

  Innovationer på ingång


  Vilka innovationer kan vi se fram emot? Det fick konferensdeltagarna ta del av när hälften av de hittills formellt godkända projekten presenterades i Pecha Kucha-format.
 • SWOT-analys

  Öppet för oslipade diamanter


  För att kartlägga hur deltagarna uppfattar EIP-Agri genomfördes en SWOT-analys vid halvtidskonferensen.