Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Subgroup on Innovation

  EIP-Agris aktiviteter för dig


  Alla har möjlighet att skicka in förslag till EIP-Agri Service Point på ämnen som kan passa för en fokusgrupp, en workshop eller ett seminarium på EU-nivå nästa år. Inbjudan att delta i dessa aktiviteter skickas ut till alla cirka 100 EU-länder och regioner som tillämpar EIP-Agri. I vissa fall är det riktade inbjudningar till företrädare för innovationsgrupper eller forskningsprojekt.
 • Borgeby Fältdagar 2019

  EIP-Agri och innovationstävling på Borgeby Fältdagar


  Träffa innovationssupportens Lisa Germundsson och och se prisutdelningen i innovationstävlingen Material och metoder för framtidens jordbruk.
 • EIP-Agris seminarium maj 2019

  Nya projekt på gång


  Det var hela 31 ansökningar för rådgivande bedömningskommitténs att ta ställning till i slutet av maj och under extramötet den 14 juni. Av dessa fick elva en positiv bedömning och de går vidare för ett formellt godkännande efter vissa kompletteringar.
 • Elsa Lagerquist

  Hallå där...Elsa Lagerquist


  Du fick nyss delta i en EIP-Agri-workshop i Nederländerna med cirka 80 andra forskare, lantbrukare, rådgivare och projektledare från 18 olika länder. Vad handlade den om?