Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Ansökningar och beslut


  Vid den rådgivande bedömningskommitténs senaste möte den 4 december blev 5 av 22 projekt godkända, ett blev bordlagt och ett uppmanat att återkomma. På beslutsmötet för gruppbildningsstöd den 18 december fick 6 ansökningar godkänt, 5 avslag och en blev bordlagd. Nu finns cirka 36 miljoner kvar att söka i totalbudgeten.

 • Ta chansen att delta i fokusgrupp


  Under kommande år startar fem nya fokusgrupper på EU-nivå. Att delta innebär en stor möjlighet till nya kunskaper, ett nytt nätverk och möjligheter att påverka ämnen för forsknings- och innovationssatsningar. Ansökan om att delta ska vara inne senast den 23 januari.
 • Klimatströ gör hållbart strö av bortglömt gräs


  Utvecklingsarbetet har kommit en bra bit på väg mot uppsatta mål i det norrländska innovationsprojektet Klimatströ - lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflensströ i kretslopp.
 • Björn Lagerman, initiativtagare till och ledare för innovationsprojektet BeeScanning.

  Hallå där... Björn Lagerman, initiativtagare till och ledare för innovationsprojektet BeeScanning


  Er innovation, en mobilapp som gör att man tidigt kan upptäcka varroakvalster i bisamhällen, har blivit en världssuccé - varför?