Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Kompostvändare i arbete

  Stort fokus på jordhälsa


  Det är stort fokus på jordhälsa nu och EIP-Agri Service Point lyfter fram innovationsprojekt från hela Europa om hållbara lösningar för ökad markbördighet.
 • En kvinna i gröna arbetskläder står på en åker och har en mobiltelefon i handen.

  Idéer för innovationsprojekt från EIPs fokusgrupper


  Har du idétorka eller behöver en samarbetspartner i EU? EIP-Agri Service Point har sammanställt en lista med idéer som har utvecklats av EIP-Agris fokusgrupper.
 • Bild på Lotta Fabricius Kristiansen som står i grönskan vid en biodling. Hon har en grönspräcklig sjal på sig och vit kofta.

  Tio förslag för bättre bihälsa och hållbar biodling


  Nu finns slutrapporten klar från den EIP-Agri-fokusgrupp som Lotta Fabricius Kristiansen varit expertkoordinator för. Där identifieras de mest kritiska faktorerna för hållbar biodling med friska bisamhällen men den ger tio konkreta förslag till lösningar.
 • Betesdjur på betesmark. Vita kor

  Workshop om innovativ digital teknik i betesdrift


  Onsdagen den 11 november kan du vara med på en workshop om digitala tekniker för att skapa lönsam och flexibel betesdrift.KSLA bjuder tillsammans med Landsbygdsnätverket, Agroväst och andra samverkansaktörer in företagare, rådgivare och övriga med engagemang och intresse för betesdrift till denna workshop.
 • På bildens syns en laptop där fyra personer deltar i ett digitalt möte.

  Förbättra processen för innovationsstödet


  Jordbruksverket arbetar med att göra ändringar i processen för innovationsstödet EIP-Agri. Målsättningen är att korta handläggningstiden. För att uppnå detta vill Jordbruksverket att göra interna förändringar och informationsinsatser.
 • En bild på en ansökan för innovationsstöd med en penna liggande ovanpå

  Bedömningen av ansökningar kommer igång


  Jordbruksverket har återupptagit bedömningen av tidigare inkomna EIP-ansökningar med hjälp av den rådgivande kommittén. Det finns ännu inget besked på när Jordbruksverket kan ta emot nya ansökningar om innovationsstöd.
 • På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

  Ett nytt innovationsprojekt


  Här hittar du information om ett EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkänt.
 • Porträttbild av Ulla Frisk. På bilden har hon svart kavaj och ljusrosa läppstift.

  Hallå där Ulla Frisk


  Ulla Frisk är projektledare på Hushållningssällskapets Agtech Challenge som lanseras nu i mitten av oktober.