Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Forskaren Shaujun Xiong i vit labbrock med en av sina svampar

  Innovativt koncept för svampodling uppmärksammas


  Ett nytt koncept för hållbar svampodling till dubbla produkter, livsmedel och biobränsle, har valts ut av Kungliga IngenjörsvetenskapsAkademien (IVA) till IVAs 100-lista 2021. IVA lyfter på detta sätt fram forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom området hållbar krisberedskap.
 • På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

  Två nya innovationsprojekt


  Här hittar du information om EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.
 • Hallå där...Helena Elmquist


  Du har arbetat i många år på Odling i balans där ni nyligen avslutat projekten SamZoner och Blommande fältbrunnar. Vad är det viktigaste ni åstadkommit i projekten?