Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Hampa växer på ett fält

  Nya projekt om förädling av växtbaserade råvaror


  Vinnova gör en satsning på innovationer för förädling av växtbaserade råvaror. Nu har sjutton projekt finansierats från Vinnova med drygt 25 miljoner kronor.
 • Sara Johansson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Marie Gidlund, Sweden Food Arena.

  Så kan innovationskraften i livsmedelskedjan stärkas


  Sweden Food Arena har analyserat vilka hinder som finns för innovation i livsmedelskedjan. Slutrapporten presenterar nu förslag på hur man kan stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften livsmedelskedjan.
 • Ny utvärdering av EIP-Agri innovationsstöd


  Missnöje med ansökningsprocessen och långa handläggningstider. Stöd för gruppbildning är en styrka och för stränga kriterier för definitionen av ”innovation” ger konsekvenser för sociala och organisatoriska innovationer. Det är några delar som kom fram i den utvärdering som genomförts av forskare från Umeå universitet.
 • Fyra grisar fotade med värmekamera. I bild syns konturerna av grisarna i skarpt blått sken och själva kroppen i gult.

  Värmekamera ska underlätta djurskötarnas arbete


  I EIP-projektet med namnet Projekt Pigg har BMP Innovation tillsammans med grisföretagare utvecklat ett system som i framtiden ska kunna underlätta djurskötarnas arbete och förbättra djurhälsan.
 • På bilden sitter en ung bonde på en tröska. Hon har svart t-shirt och håret uppsatt i tofs.

  Hyr ut maskiner med en app


  Nytt EIP-projekt skapar mobilappen Farmo som ska göra det lättare att dela maskiner mellan olika lantbrukare, maskinstationer med mera.
 • En datoranimerad ko i 3D syns på bilden

  Ett nytt innovationsprojekt - spåra lantbruksdjur med GPS


  Ett nytt EIP-Agri-projekt jobbar med spårning av lantbruksdjur med GPS.Målet med projektet är att öka djurvälfärden, öka konkurrenskraften hos djurhållarna och förbättra den biologiska mångfalden genom att använda marker längre bort från gårdscentrum.
 • Maja Persson arbetar på LRF Trädgård och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Hon har ljusblå skjorta och blont hår.

  Hallå där...Maja Persson


  Du arbetar på LRF Trädgård och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.
  Hur jobbar ni med kunskapsutveckling och innovationer för trädgårdsnäringen?