Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Effektivare renskötsel med ny teknik för id-märkning


  Innovationsprojektet utvecklar en teknik för renskötseln som kan bidra till djur i god kondition och en lämplig struktur på renhjorden som ger bästa möjliga köttproduktion och därmed stärkt lönsamhet.
 • Svampen Shiitake under odling

  Matsvamp och biobränsle från skogsrester


  Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lyfter varje år fram 100 aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta för mänskligheten. Även i år har IVA valt ut projektet CoMush, som handlar om att använda skogsrester för kombinerad produktion av ätlig svamp och biobränsle.
 • Svenska sedlar

  Årets budget för EIP-Agri innovationsstöd snart slut


  Det finns nu endast 22 miljoner kronor kvar för EIP-Agri innovationsprojekt som påbörjas under 2022. De ansökningar som kom in senast den 12 maj bedöms av Jordbruksverkets rådgivande kommitté den 10 juni. Därefter vet Jordbruksverket hur mycket pengar som finns kvar och om det är lönt att skicka in fler ansökningar om projektstöd i år.
 • Spannmål i tork

  Snustorr spannmål


  Syftet är att genom ny innovativ teknik möjliggöra torkning av spannmål utan att använda fossil olja och gasol.
 • En tallrik med mat tillagad vegetariskt

  Svenska växtproteiner till vegetariska livsmedel


  Syftet är att etablera en ny innovativ processlinje i Sverige för att i stor skala utvinna växtproteiner ur svenska råvaror och producera ett funktionellt proteinisolat.

 • Ärtsmyg på ärtor i odling

  BugIT – beslutsstöd för insektskontroll


  Syftet är utveckla och testa ett beslutsstödsystem som hjälper odlare att detektera, följa upp och dokumentera insektsangrepp.
 • Hand med kugghjul och texten innovation

  Nytt samordningsprojekt om AKIS


  Sverige skulle kunna bli mycket bättre på att såväl nyttja som bidra till internationell kunskap inom lantbruk. Flera personer från Sverige är på olika håll involverade i internationella grupper eller projekt - men det saknas nationell samordning och kommunikation.
 • Jennie Cederholm Björklund har en blommig skjorta på sig och står framför en tegelbyggnad

  Tips från Innovationscoachen


  Att inspireras och lära nytt främjar utveckling och innovation. Ett tips är att använda dig av olika myndigheters webbsidor. Där finns mycket användbar information och inspiration.
 • Nyfiken på Marie Gidlund verksamhetsledare Sweden Food Arena

  Hallå där Marie Gidlund


  Hallå där Marie Gidlund. Du är verksamhetsledare för Sweden Food Arena och sedan i höstas ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar