Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

  • Sökhund vid traktorsdäck

    Sökhundar hittar växtsjukdomar och ogräs


    Hundars enastående förmåga att känna igen olika dofter utnyttjas i ett EIP-Agri-projekt för att snabbt och säkert hitta invasiva ogräs och växtskadegörare. Att specialsökande hundar har mycket stor betydelse för att hitta bland annat narkotika eller vapen är väl känt. De används även i skogen för att hitta granbarkborrar. Nu ska hundarnas användning utvidgas till att hjälpa växtodlare inom jordbruket och trädgårdsnäringen.