Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Jörgen Korning arbetar på RISE som chef för enheten för jordbruk och trädgård

  Hallå där Jörgen Korning


  Du arbetar på RISE som chef för enheten för jordbruk och trädgård. Du är också ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.Vad betyder EIP-Agri innovationsstöd och EU:s satsningar på kunskap och innovationssystem (AKIS) för RISE och för lantbruket?
 • Två barn äter mat vid ett bord utomhus

  Hjälp till att välja innovationer för framtidens matproduktion


  I samband med den nya perioden för EU:s gemensamma politik för jordbruk och den gemensamma fiskeripolitiken vill Jordbruksverket stärka utvecklingen av nya innovationer. De har under de senaste åren betalat ut medel till innovationsprojekt inom jordbruks- trädgårds- och rennäringen. I kommande period 2023 – 2027 kommer de även att utlysa medel för innovationsprojekt inom fiske och vattenbruk.
 • Två lantbrukare pratar med varandra på ett fält

  Experter önskas till EIP-Agri fokusgrupper


  Europeiska kommissionen har nu en utlysning om experter till tre nya EIP-Agri fokusgrupper. Ämnena handlar om 1) Gynna biologisk mångfald på åkermark genom landskap med hög mångfald, 2) Socialt jordbruk och innovationer och 3) Återställning av övergiven jordbruksmark.
 • Ogräsroboten Ekobot rensar ogräs i lökodling

  Demo av ogräsrobotar i fält


  Det prisbelönta innovationsprojektet Ekobot som utvecklar en autonom ogräsrobot demonstrerar tekniken i Skåne och i Östergötland vid två fältdagar i september.
 • Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach står vi en tegelvägg och har en lilamönstrad skjorta på sig

  Tips från innovationscoachen Jennie Cederholm Björklund


  Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Det finns många innovationsprojekt att inspireras av och som kanske till och med löser ett problem vi står inför. Den här gången blir det inspirationstips.