Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Johan Kuylenstierna blir nu generaldirektör för Formas

  Nyfiken på Johan Kuylenstierna


  Du tar nu över som generaldirektör för Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Och du har tudelade känslor när det gäller klimatfrågan.
 • Lisa Blix Germundsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Mats Gustafsson och Inger Pehrson

  Träffa innovationssupporten på Elmia Lantbruk 19-21 oktober


  Kom och träffa Landsbygdsnätverkets innovationsupport och lär dig mer om aktuella innovationsprojekt på Elmia Lantbruk 19-21 oktober. Innovationssupport har en monter nära scenen. Två gånger per dag presenteras intressanta EIP-projekt från den stora scenen, totalt 17 olika projekt.
 • Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach står vi en tegelvägg och har en lilamönstrad skjorta på sig

  Tips från innovationscoachen Jennie Cederholm Björklund


  I en snabbt föränderlig värld blir ett agilt arbetssätt mer och mer aktuellt för att skapa utveckling. Agil kommer från engelskans agile, som betyder lättrörlig eller smidig. Kortfattat handlar det om att genom upprepade kontakter med användarna och arbetsgruppen göra några förbättringar i taget