Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

  • Lammlyftet - för att få fler att välja svenskt lammkött


    Hur kan man höja kvalitén och förbättra egenskaperna på svenskt lammkött?
    Målet för projektet är att ta fram en svensk standard och manual för lammköttskvalitet, för att förbättra kvaliteten och i slutänden hjälpa till att öka försäljningen av svenskt lammkött.