Landsbygdsnätverket

Agroväst

Här kan du läsa mer om Agroväst som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vår vision är att Västra Götaland är en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är ekonomiskt bärkraftiga. Agroväst skall vara möjliggörare och katalysator för att sålla fram viktiga utmaningar som finns. En viktig del i vårt arbete är att skapa just samarbeten och finansiering för att kunna driva frågorna. Vi jobbar för att sprida ”best practice” och kunskap i branschen och verkar som en möjliggörare för att få till stånd nya samverkansinitiativ.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Agroväst är ett icke-vinstdrivande aktiebolag, som ägs till 100 procent av den ideella föreningen Livsmedel i Väst. Medlemmar i föreningen är t ex Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers Tekniska Högskola, Gunnar Dafgårds Aktiebolag, Lantmännen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, RISE m fl.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Projektledning – Projektfinansiering – Kommunikation. Agroväst vill fortsätta lyfta de viktiga utmaningarna. Vad är behoven, vad kan utvecklas, vilka problem behöver hitta en lösning? För oss är det viktigt att få göra nytta för andra och inte för oss själva som organisation.

Kontakt: Mats Emilsson

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades