Landsbygdsnätverket

Bacticam. Agricams bakterielabb. Foton Agricam AB.

AI identifierar bakterier i mjölken inom 24 timmar

Tack vare innovationsstödet EIP-Agri kan mjölkbönder numera ta mjölkprov, odla det på gården, fotografera av det – och få resultatet inom 24 timmar. Detta istället för att skicka iväg provet till laboratorium för odling och analys och ibland behöva vänta i upp till tio dagar på svar. Fördelarna är många – bland annat kan bonden i tid sätta in förebyggande åtgärder för att minska smittspridning till andra djur i besättningen.

“Ta mjölkprov och odla direkt på gården”, skriver företaget Agricam AB på sin hemsida. En uppmaning som många mjölkbönder i Sverige nappat på. För den nya tekniken är både praktisk, enkel och ekonomisk. Och idén kom till mest av en slump.

– Jag gjorde ett studiebesök på en gård och såg en djurskötare som tittade på en odlingsplatta för att se vilken mjölkbakterie som växte där. Man hade tagit ett prov på en ko som hade juverinflammation. Jag ställde några frågor till djurskötaren, som vad tittar man efter, vilka färgskiftningar och så vidare. Då slog det mig att det var typiska saker man skulle kunna lösa med bildbehandling och AI, Artificiell Intelligens, berättar projektledare Ellinor Einereen, uppfinnare av metoden Bacticam.

– Från början studerade jag till civilingenjör och valde inriktning industriell ekonomi. Efter det fick jag ett projektjobb som gick ut på att skriva en affärsplan och ta in ny teknik i jordbruket och min idé vann ett pris. På den vägen är det.

Säker analysmetod

Bacticam är Ellinor Einereen andra uppfinning och företaget Agricam AB har idag över 20 anställda. Bacticam är en godkänd metod inom ViLA i lantbrukssektorn. ViLA står för Villkorad Läkemedelsanvändning och innebär att metoden är godkänd som det första AI-verktyget för klassificering av mjölkbakterier. Jordbruksverket bedömer att Bacticam är en lika tillförlitlig analysmetod som analys hos veterinär eller laboratorium. Och metoden bidrar dessutom till minskad ledtid och snabbare provsvar, förbättrad överblick av bakterier på både besättnings- och individnivå samt ökad kontroll över processen från provtagning till frisk ko.

– Bacticam gör det enklare att få en bättre överblick av bakterier på både besättnings- och individnivå. Och statistiken gör det möjligt att följa upp djurhälsan och sätta in preventiva åtgärder, helt enkelt sätts den förbyggande djurhälsovården i fokus.

Rätt behandling sätts in i tid

Innovationsprojektet Bacticam kom till efter att företaget Agricam AB samverkade med veterinärer och tillsammans utvecklade man ett snabbt och säkert test av bakterier i mjölk. Metoden är en optisk klassificering av bakterier då man skannar odlingsplattor och identifierar bakteriekulturer i realtid. Ett skåp med fotostudio och odlingsutrustning finns hos mjölkproducenten och resultatet skickas digitalt till en databas. Där kan producenten liksom besättningsveterinären logga in och baserat på vilka bakterier provet innehåller, diskutera eventuell behandling och förebyggande åtgärder. Intresset för utrustningen är stort, såväl i Sverige som utomlands.

– Vi utvecklar ett AI med målsättningen att identifiera de vanligast förekommande bakterierna på gårdar genom att analysera bilder. Det enda mjölkbonden behöver göra är att odla och fota mjölkprov. Inom 24 timmar får man ett resultat och chansen att kon blir frisk ökar eftersom rätt behandling kan sättas in i tid.

Provsvar. Foto Agricam AB.

Med en app loggas provsvaren så att bonden och veterinären kan se mönster i bakteriefördelningen både på besättnings- och individnivå. Detta innebär att man även slipper onödiga karenstider vilket gör att korna snabbt kan komma tillbaka in i produktionen efter eventuell sjukdom. ​Och en tidig upptäckt gör att användningen av antibiotika kan minskas radikalt.

Vad är fördelarna med metoden?
– Fördelarna är de snabba provsvaren och att mjölkbonden får bra koll över besättningens sjukdomshistorik. Smart AI som denna är duktigare än veterinärer på att snabbt läsa av bakterieodlingar och kan samla in data så att man kan fatta strategiska beslut och jobba förebyggande.

Hur har det gått?
– Vi har 60 system ute på svenska gårdar och även SLU använder metoden i sin verksamhet. Agricams bakterielabb Bacticam klassas som ett fullgott alternativ till konventionella labbanalyser.

– Vårt verktyg har faktiskt ändrat lagstiftningen. Jordbruksverket har beslutat att vårt verktyg undantas från kravet på att provet ska analyseras av en veterinär eller i ett vanligt laboratorium. Det innebär att det är lika säkert som om en veterinär skulle titta på det.

Det är jättestort, man är glad när man går i mål.

Vad har det varit för utmaningar längs vägen?
– Att få in tillräckligt med data. AI behöver ju många mjölkprover och bakterier för att lära sig se skillnad på vad som är vad. Till slut hade vi samlat in över 20 000 odlingsresultat och arbetet fortsätter.

– Och det fanns även ett visst motstånd hos vissa som inte tycker att den nya tekniken är relevant eller intressant. Till stor del tror jag det beror på att man är rädd att släppa in AI för att man befarar att veterinärernas kunskap blir överflödig. Men min åsikt är att man behöver veterinärernas kompetens, men att AI kan hjälpa till att förenkla och förbättra processerna.

Hur viktigt var det att få finansiering genom innovationsstödet?
– Finansieringen har varit avgörande för att vår innovation skulle bli av. Har man som jag tidigare arbetat med innovationsprojekt vet man vad som krävs av en. Utmaningen är att ligga ute med mycket pengar, vilket vi fick göra. Om man från EU-nivå kunde göra något för att man snabbare skulle kunna få tillgång till pengarna tror jag att det skulle bana väg för fler projekt.

Text Colette van Luik

FAKTA

Projekt: Bacticam - en optisk bakterieklassificerare för odlingsplattor
Projektägare: Agricam AB, Linköping
Projektslut: 31 mars 2021
Budget: 7,7 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Ellinor Einereen, 076-8619905

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades