Landsbygdsnätverket
Blå traktor på åker

Foto Picmonkey

Automatiska beräkningsverktyg för ett effektivt klimatarbete

Ett nytt EIP-Agri-projekt ska utveckla en metod för att beräkna och tillgängliggöra klimatavtryck för Sveriges lantbruk.

Målet med projektet är att skapa en heltäckande mjukvarulösning, Agrosfär, som kan beräkna och tillgängliggöra klimatavtryck för Sveriges lantbruk. Klimatavtryck ska kunna mätas och löpande följas upp. Projektet ska exempelvis leda till ökning av den biologiska mångfalden, minimera vattenanvändningen samt minimera näringsläckage. Svenska lantbrukare kommer att på mikronivå kunna ta del av sin gårds klimatavtryck och få tillgång till gårdsspecifika recept för klimatförbättrande åtgärder.

Agronod AB driver projektet i samarbete med LRF, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Växa Sverige och NötCenter Viken AB.

Läs mer om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets sida Godkända innovationsprojekt. Länk till annan webbplats.

Publicerades