Landsbygdsnätverket

Dalarnas kompetenscenter för livsmedelskedjan

Här kan du läsa mer om Dalarnas kompetenscenter för livsmedelskedjan som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi har vårt uppdrag i den regionala livsmedelsstrategin där vårt uppdrag är att etablera ett kompetenscentrum som skapar förutsättningar för ökad kunskap och bättre matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare i hela livsmedelsbranschen, företag från jord till bord. Ett starkt livsmedelskluster ska etableras där nya världen och produkter har skapats genom samverkan inom livsmedelsbranschen. Vi arbetar med strukturell kompetensförsörjning i samtliga utbildningsstuprör, den röda tråden genom gymnasial utbildning, vuxenutbildning, högskola, yrkeshögskola, universitet. Men verkar även för kompetensöverföring och innovation i hela livsmedelskedjan. Vi kunskapsstärker branschen och dess aktörer men även politiker, tjänstemän, myndighetspersoner, näringslivet och allmänheten.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Dalarnas kompetenscenter för livsmedelskedjan ingår i det dalabaserade FRODA nätverket. Tillsammans med Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, LRF Dalarna, Rättviks Skoljordbruk AB, Rättviks Kommun, Lokal Gastronomi Dalarna, Lokal Mat och Dalarnas Science Park.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Strategisk kompetensförsörjning. Spetskompetens avseende det nationella och internationella utbildningsväsendet. Offentlig gastronomi, etablerat kostchefsnätvek och arbetat med utvecklandet av den offentliga måltiden. Praktisk innovation avseende testkök och testbäddar. Arbetar med det nya entreprenörskapet. Avser upprätta ett klimatsmart raster inom utbildning.

Kontakt: Lena Westman och Anders Knapp

Publicerades