Landsbygdsnätverket
Två lantbrukare står på ett fält och tittar på skörden. I bakgrunden står en grön traktor.

Foto Stock Photos

EIP-AGRI Workshop om gårdsdata för att förbättra jordbruket

En digital workshop 'Farm data for better farm performance' ordnas den 9-10 december av EU-kommissionen och EIP -Agri Support Facility. Workshopen riktar sig till innovatörer, rådgivare, lantbrukare och teknikutvecklare.

Om du kan svara ja på någon av följande frågor kan workshopen vara intressant för dig.

  • Är du med i ett EIP-Agri innovationsprojekt och vill utbyta erfarenheter från databaserade lösningar?

  • Är du lantbrukare som är villig att dela datalösningar som tillämpas på din gård och träffa andra likasinnade bönder?

  • Är du lantbruksrådgivare som hjälper lantbrukare med tolkning och användning av data och utbyta erfarenhet med andra?

  • Är du teknikutvecklare som vill lära dig vad lantbrukarnas verkliga behov är inom detta område så att du kan förbättra din framtida teknik?

  • Vill du lära dig av andra personer som är involverade i initiativ och projekt för gårdsdata och är intresserade av nätverksaktiviteter?

Om svaret på någon av frågorna ovan är ja, skicka in din intresseanmälan senast 29 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades