Landsbygdsnätverket
En datoranimerad ko i 3D syns på bilden

Foto CSEC OSM Exeger

Ett nytt innovationsprojekt - spåra lantbruksdjur med GPS

Ett nytt EIP-Agri-projekt jobbar med spårning av lantbruksdjur med GPS.

Målet med projektet är att öka djurvälfärden, öka konkurrenskraften hos djurhållarna och förbättra den biologiska mångfalden genom att använda marker längre bort från gårdscentrum.

Syftet med projektet är att lösa problem med tillsynen av djur på bete genom att kombinera ny kommunikationsteknik, sensorteknik, maskininlärning och GPS-positionering. Genom att fästa en GPS-spårsändare på djuren kan man analysera hur och var djuret rör sig.

Projektet ägs och drivs av C Security Systems AB i samarbete med SLU, Hushållningssällskapet, lantbrukare, AI/ML-konsulter samt tillverkare av elektronik, solceller och textil.

Läs mer om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets sida Godkända innovationsprojekt. Länk till annan webbplats.

Publicerades