Landsbygdsnätverket
På bilden syns vinnarna från Agtech Challenge 2021. De står på en scen med stora checkar i händerna.

Vinnarna i Agtech Challenge. Foto Johan Ascard

Fältrobot vann första pris i innovationstävling

En självkörande fältrobot från företaget Ekobot, fick första priset i Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge. Roboten rensar ogräs med hög precision i grönsaksodlingar och ska nästa år testas i stor skala hos två större lökodlare i Skåne. Ekobot har utvecklat innovationen i ett EIP-Agri-projekt.

Motivet för förstapriset till den självkörande fältroboten är att den kan skapa höga värden, har en innovativ höjd och utvecklingspotential. Genom att kombinera robotteknik och AI möjliggör bidraget odling för den medvetna konsumenten.

Tävlingsjuryn har i sin bedömning av koncepten utgått i från kriterierna: värdeskapande, användarnytta, hållbarhet, skalbarhet och innovativ höjd.

Digitalisering och livsmedelsproduktion

Andra pris gick till Heat Harvest, för sin idé att använda spillvärme från serverhallar i norra Sverige till att odla grönsaker i växthus året runt. Tävlingsbidraget fick priset för att det kopplar samman digitalisering med livsmedelsproduktion. Genom att återvinna energi som annars går till spillo kan mat produceras med modern teknik på nya breddgrader.

Ökad precision och minskat resursbehov

Tredje priset gick till Slurry Seeder, som kombinerar sådd med myllning av naturgödsel i samma överfart. Motiveringen är att den kan skapa högt värde och nytta för lantbrukaren. Genom teknisk basutveckling kan konceptet öka precisionen, minska resursbehovet, ge nya möjligheter och har stor förankring i det praktiska arbetet.

Titta på tävlingsbidragens filmer på Hushållningssällskapets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades