Landsbygdsnätverket

Spenatplantor från vitaliserat frö till vänster. Obehandlat frö till höger. Foto: Tongyun Shen.

Frövitalisering ger snabbare uppkomst och högre skörd

Frövitalisering är en fröbehandlingsteknik som leder till tidigare groning av fröet. Den snabbare uppkomsten ger bland annat tidigare skörd, ökad skörd och bättre konkurrenskraft gentemot ogräs.

– Det är en ny miljövänlig teknik som behandlar frö i en särskild process med vatten och luft. Fröet går igenom en rad biologiska processer, som det annars måste gå igenom i jorden efter sådd, förklarar projektledaren Tongyun Shen.

Samarbete med forskning och rådgivning

Tekniken har utvecklats och patenterats av Tongyun Shen och hennes företag Robust Seed Technology A&F AB. Med hjälp av innovationsstödet från EIP-Agri har företaget tillsammans med SLU och Hushållningssällskapet skalat upp produktionen till kommersiell nivå och verifierat resultaten under svenska fältförhållanden.

– Frövitalisering motverkar frösjukdomar och ger bättre lagringskapacitet än obehandlat frö. Vitaliserat frö kan lagras i flera år med bibehållen vitaliseringseffekt. Det gör att frövitalisering inte är säsongsberoende, utan man kan vitalisera frö året runt och fullt utnyttja behandlingsresurserna, vilket underlättar frölogistik och sådd, säger Tongyun.

Morötter från vitaliserade frön till vänster. Obehandlade frön till höger. Foto: Tongyun Shen.

Flera miljöfördelar

– Miljön påverkas positivt av frövitalisering på flera sätt. Frövitaliseringen i sig behöver inga kemikalier annat än vatten och luft, så det är en miljövänlig teknik.

– Den globala befolkningsökningen och urbaniseringen ger behov att öka matproduktionen på en allt mindre odlingsyta, och där kan frövitalisering bidra med att öka skörden på en viss yta. Vitaliserade frön kan minska användningen av ogräsmedel, eftersom de kommer upp snabbare och konkurrerar bättre med ogräsen.

– Våra försök visar att vitaliserade fröer ger en friskare och mer tålig planta som överlever i högre grad än vanliga fröer vid exempelvis torka eller kyla. Dessutom leder en högre skörd per yta till ökad resurseffektivitet vilket minskar klimatbelastningen per producerad enhet, säger Tongyun.

Projektet har testat sex olika grödor; lök, morot, palsternacka, spenat, höstraps och vårraps. Projektet avslutades våren 2022 enlig plan och med goda resultat.

Snart klar för marknaden

– Kunder kan skicka fröer till oss som vi behandlar i vår anläggning. Nästa steg är att vi automatiserar tekniken så att den kan säljas till kunder som själva vill vitalisera frön. Eventuellt kan vi också utveckla en ännu större maskin, som kan vitalisera riktigt stora mängder utsäde för lantbruksgrödor som vete, korn och havre, avslutar Tongyun.

Text: Lisa Blix Germundsson

FAKTA

Projekt: Maximera skörd med frövitalisering
Projektägare: Robust Seed Technology A&F AB
Budget: 4,3 miljoner kronor
Kontakt: Tongyun Shen Länk till annan webbplats., 073-084 81 08

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades