Landsbygdsnätverket
Charlotte Norrman är ledamot i Jordbruksverkets Rådgivande kommitté (RÅK) för bedömning av ansökningar om innovationsprojekt inom EIP-Agri. Hon har svart kavaj och blont hår

Foto Privat

Hallå där...Charlotte Norrman

Du är ledamot i Jordbruksverkets Rådgivande kommitté (RÅK) för bedömning av ansökningar om innovationsprojekt inom EIP-Agri. Vad jobbar du med?

– Jag är docent i ”industriell organisation” och jobbar som lärare och forskare, på Linköpings universitet mestadels inom områdena innovation och entreprenörskap. Jag undervisar främst blivande civilingenjörer men även på andra utbildningar.

– Jag lär studenterna att utveckla tidiga verksamhetsidéer och bedöma om de är värda att satsa på – egentligen är det lite samma sak som det vi gör i RÅK! Forskningsmässigt har jag jobbat mycket med policy för hur man ska stötta teknikbaserat företagande och utveckla de innovationsstödjande systemen.

Hur kan du bidra till att främja kunskap och innovationer genom ditt uppdrag i Jordbruksverkets rådgivande kommitté?
– Arbetet i RÅK är ju i mångt och mycket en tillämpning av det som jag forskar och undervisar kring. Jag hoppas därför att jag kan bidra både med min teoretiska kompetens om vilka frågeställningar som är relevanta då man utvärderar idéer och rent praktiskt genom mitt sätt att diskutera och problematisera.

Vad brinner du särskilt för?
– Jag brinner för hållbar innovation i gröna näringar eftersom jag tycker att det är viktigt för vår samhälls- och välfärdsutveckling. Jag har också ett personligt intresse för jord- och skogsbruk eftersom jag är uppvuxen med det och nu driver en liten skogsgård.

– Jag är även en inbiten fritidsodlare av grönsaker och försöker hela tiden att utveckla mig och testa nya saker på den fronten. Detta sammantaget har gett mig en hel del praktisk förståelse för näringen och det kan jag kombinera med min teoretiska kunskap. I min yrkesroll vill jag därför gärna bidra till de gröna näringarna med min kunskap och mina kontakter eftersom jag tror på att ett bra innovationsklimat är multidisciplinärt och gränsöverskridande.

Vad ser du för möjligheter och hinder för innovationsarbetet i Sverige? Och hur kan vi lösa det?
– Jag ser stora möjligheter i de insikter som nu börjar komma fram om att vi måste intensifiera samarbetet och systemet runt de gröna näringarna – dvs att vi måste arbeta med att utveckla det agrara kunskaps- och innovationssystemet (AKIS).

– Lantbruksinnovation idag är ofta mer kopplat till teknikutveckling än till ren agronomi och därför krävs det att vi kan arbeta sektorsövergripande. Ska vi komma någonstans måste ingenjörer, lantbrukare och agronomer förstå varandra och där finns idag en hel del barriärer att överbrygga men klarar vi det är möjligheterna stora.

Är det något mer du vill säga?
– Ja, jag vill lyfta fram det faktum att arbetet i RÅK ger mycket tillbaka till mig och framförallt då i form av praktiska insikter och erfarenheter vilket är mycket bra för en akademiker som jag!

Publicerades