Landsbygdsnätverket
Två barn äter mat vid ett bord utomhus

Foto: Scandinav

Hjälp till att välja innovationer för framtidens matproduktion

I samband med den nya perioden för EU:s gemensamma politik för jordbruk och den gemensamma fiskeripolitiken vill Jordbruksverket stärka utvecklingen av nya innovationer. De har under de senaste åren betalat ut medel till innovationsprojekt inom jordbruks- trädgårds- och rennäringen. I kommande period 2023 – 2027 kommer de även att utlysa medel för innovationsprojekt inom fiske och vattenbruk.

Syftet är att finansiera idéer som har potential att utvecklas till innovationer som gynnar den svenska primärproduktionen. Jordbruksverket söker nu deltagare till två rådgivande kommittéer, RÅK, som ska läsa och bedöma ansökningar. En kommitté ska bedöma innovationsidéer inom jordbruk, trädgård och rennäring och en inom fiske och vattenbruk.

Kommittén för jordbruk, trädgård och rennäring, RÅK AGRI, söker personer med kunskap och erfarenhet inom följande områden:

• ta fram och producera livsmedel

• animalieproduktion samt djurvälfärd inom jordbruket och rennäringen

• ny teknik samt digitala verktyg och hur de kan tillämpas inom den agrara sektorn

• energisystem, mekanik och maskinteknik

• miljö, klimat och hållbar utveckling med fokus på utvärdering och mätning

• entreprenörskap, kommersialisering och marknadsinträde.

Kommittén för fiske och vattenbruk RÅK fiske och vattenbruk söker personer med kunskap och erfarenhet av:

• yrkesfiskets metoder, utmaningar och utvecklingspotential

• livsmedelsutveckling av sjömat

• att ta tillvara restströmmar gällande sjömat

• det svenska vattenbrukets olika produktionssystem.

Mer information

Anmäl ditt intresse genom att lämna anbud på upphandlingen Medlemmar i rådgivande kommitté inom EHFVF och EIP-AGRI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Totalt kommer elva experter upphandlas, sex personer till RÅK AGRI och fem personer till RÅK inom havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet. Sista datum för att lämna anbud är 26 september.

Fakta

Syftet med innovationsstöden är att öka innovationstakten inom områden där utvecklingen generellt går långsamt. Projekten som bedrivs inom respektive innovationsstöd ska arbeta för att lösa problem eller skapa nya möjligheter som gynnar primärproduktionen inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringen eller havs-, fiskeri- och vattenbruksnäringen.

Målet är att:

• Öka konkurrenskraften

• Nyttja ny teknik och sprida kunskap

• Bidra till att begränsa eller anpassa till klimatförändringar

• Bidra till hållbar energianvändning

• Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser.

Frågor

Frågor om upphandlingen ställs direkt i Tendsign Länk till annan webbplats..

Kontaktpersoner att fråga

Om RÅK AGRI:

Arne Bergh
Tel: 036-15 64 92

Jenny Öhlin
Tel: 036-15 57 77

Om RÅK inom havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet:

Elin Gunve
Tel: 036-15 50 71

Izabela Alias
Tel: 036-15 58 11

Publicerades