Landsbygdsnätverket

Innovationssupporten från vänster: Lisa Blix Germundsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Mats Gustafsson och Inger Pehrson.

Innovationssupporten på Elmia Lantbruk

Kom och träffa Landsbygdsnätverkets innovationsupport och lär dig mer om aktuella innovationsprojekt på Elmia Lantbruk 19-21 oktober. Innovationssupport har en monter nära stora scenen och där presenteras dagligen spännande innovationsprojekt.

Två gånger per dag kommer intressanta EIP-projekt att presenteras från den stora scenen. Var med på Elmias Teknikvandring med temat Klimatsmart lantbruk, där du går tillsammans med en kunnig guide till några montrar, däribland vår.

Du kan också delta vid utdelning av priserna inom Elmia Innovation Award på festkvällen den 19 oktober.

Elmia Lantbruk har i år temat Klimat. Man vill visa lösningar för att minska påverkan på klimatet.

Hoppas vi ses!

Läs mer och köp din biljett här:
Elmia Lantbruk - Affärsarenan för det klimatsmarta lantbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt - presentationer på stora scenen

Från svin till sol – en GPS-styrd helautomatisk pålningsmaskin för montering av el- och viltstängsel samt för pålning i solparker
Vid stora solparksbyggen är det möjligt att sänka arbetskostnaden radikalt och även korta byggtiden. Maskinen kan också med avsevärt lägre stängselkostnad användas för att bygga el- eller nätstängsel för att skydda åkrar mot vilt.
Ragni Andersson, Agrigera AB.

En ny torkningsmetod – LEANDRY
En teknik som inte behöver varmluft för att sänka vattenhalten till den nivå som krävs för lagring och handel med spannmål, fröer och utsäde.
Kurt Hansson, Sala.

Biokol – en kolsänka här och nu
Biokol kan bli en kolsänka och ge nytta och intäkter åt lantbruket. Genom en ny standard kan man certifiera kolsänkor skapade med biokol så att marknaden blir trygg och trovärdig för alla användare.
Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Smart övervakning av nötkreatur på bete
Övervakningssystemet består av ett öronmärke med solpanel som kommunicerar direkt med satellit och en app i telefonen. Appen visar djurens position och aktivitet och larmar vid behov. Det möjliggör att en viss del av den dagliga tillsynen kan skötas på distans.
Ann-Kristina Lind, RISE Research Institutes of Sweden AB.

Algtillskott minskar metanutsläpp från kor med upp till 90 procent
Ett fodertillskott baseras på alger odlade i Volta Greentechs algfabrik i Lysekil. Det har börjat implementeras på två gårdar i Sverige och metanreducerande nötkött lanserades i somras i 20 livsmedelsbutiker.
Fredrik Åkerman, Volta Greentech AB.

Från svin till sol – en GPS-styrd helautomatisk pålningsmaskin för montering av el- och viltstängsel samt för pålning i solparker.
Vid stora solparksbyggen är det möjligt att sänka arbetskostnaden radikalt och även korta byggtiden. Maskinen kan också med avsevärt lägre stängselkostnad användas för att bygga el- eller nätstängsel för att skydda åkrar mot vilt.
Ragni Andersson, Agrigera AB.

Biokol – en kolsänka här och nu
Biokol kan bli en kolsänka och ge nytta och intäkter åt lantbruket. Genom en ny standard kan man certifiera kolsänkor skapade med biokol så att marknaden blir trygg och trovärdig för alla användare.
Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Växtskadegörare upptäcks rekordsnabbt med sökhundar.
Hur kan vi hindra invasiva ogräs och växtskadegörare att spridas inom lantbruket? Specialsökande hundar kan hjälpa oss att tidigt hitta och identifiera de invasiva arterna.
Jörgen Holmén, Västra Götalandsregionen.

Smart övervakning av nötkreatur på bete
Övervakningssystemet består av ett öronmärke med solpanel som kommunicerar direkt med satellit och en app i telefonen. Appen visar djurens position och aktivitet och larmar vid behov. Det möjliggör att en viss del av den dagliga tillsynen kan skötas på distans.
Ann-Kristina Lind, RISE Research Institutes of Sweden AB.

Förenklad klimatrapportering på gårdsnivå
Ett nytt automatiserat klimatberäkningsverktyg, Agrosfär, är baserat på en ny teknisk plattform för delning av svensk lantbruksdata. Syftet är att stärka svenskt lantbruks lönsamhet och hållbarhet.
Emilia Liljeström, Agronod AB.

BugIT – beslutstöd för bekämpning av skadeinsekter
Ett nytt digitalt verktyg möjliggör automatisk övervakning av hela kedjan vilket medför ökad skörd, bättre produktkvalitet och lägre produktionskostnader. Verktyget utvecklas för kontroll av ärtvecklare men är anpassningsbart mot andra grödor.
Jan Rundqvist och Anders Jonsson, Columella Innovation AB.

Djurströ av rörflen ger rejäl miljö- och klimatnytta
Gräset rörflen kan på outnyttjade marker lagra mycket kol. Unik skruvpressteknik och anpassad kringutrustning har gett produkten Klimatströ högre gödselvärde både på åker och i biogasanläggning. Djurströet ger även kortare arbetstid och högre djuromsorg.
Cecilia Wahlberg-Roslund, Cewaro AB.

Goati – ett intelligent övervakningssystem för betesdjur
Betesdriften blir mindre arbetskrävande och därmed lönsammare genom kontinuerlig övervakning via sensorer av djurens position och hälsostatus. Bättre kontroll ger också bättre djuromsorg.
Erik Öhlund, Svarta Räven AB.

Kemfritt jordbruk, ökad skörd och beslutsstöd
Helt autonom, elektrisk, mekanisk ogräsrensningsrobot med Ekobot Plus, leder till ökad skörd och ett starkt beslutstöd.
Thomas Frisk, Ekobot AB.

Farmo - den digitala maskinhallen
Lantbrukare och maskinstationsägare får tillgång till stordriftsfördelar genom att på ett enkelt sätt hyra in maskiner och tjänster de inte annars har tillgång till.
Ove Eriksson, Farmo Technologies AB.

Bättre koll än någonsin i nötköttsproduktionen
Total kontroll på tillväxt, foderkostnader och hälsoläge via lättanvända digitala verktyg ger garanterat bättre planeringsunderlag och ökad lönsamhet.
Fredrik Helgodt, Hencol AB.

Förenklad klimatrapportering på gårdsnivå
Ett nytt automatiserat klimatberäkningsverktyg, Agrosfär, är baserat på en ny teknisk plattform för delning av svensk lantbruksdata. Syftet är att stärka svenskt lantbruks lönsamhet och hållbarhet.
Emilia Liljeström, Agronod AB.

Goati – ett intelligent övervakningssystem för betesdjur
Betesdriften blir mindre arbetskrävande och därmed lönsammare genom kontinuerlig övervakning via sensorer av djurens position och hälsostatus. Bättre kontroll ger också bättre djuromsorg.
Erik Öhlund, Svarta Räven AB.

Platsspecifik ogräsbekämpning i stråsäd
Drönare som används för datainsamling kombineras med algoritmer för bedömning av mängden ogräs och gröda. Det ger underlag för styrfiler för målstyrd och platsanpassad bekämpning i stället för bredsprutning.
Thomas Börjesson, Agroväst Livsmedel AB.

Klimatneutral kvävefixeringsprocess
En fossilfri process för fixering av kväve från luften för tillverkning av kvävegödsel utvecklas. Denna möjliggör lokala produktionsanläggningar nära slutanvändarna. Anläggningarna kan dessutom kan drivas av icke nätanslutna förnybara energikällor.
Gustaf Forsberg, NitroCapt AB.

En ny torkningsmetod – LEANDRY
En teknik som inte behöver varmluft för att sänka vattenhalten till den nivå som krävs för lagring och handel med spannmål, fröer och utsäde.
Kurt Hansson, Sala.

Växtskadegörare upptäcks rekordsnabbt med sökhundar
Hur kan vi hindra invasiva ogräs och växtskadegörare att spridas inom lantbruket? Specialsökande hundar kan hjälpa oss att tidigt hitta och identifiera de invasiva arterna.
Jörgen Holmén, Västra Götalandsregionen.

Alovivum - en innovativ odlingsplattform för tomma lantbruksbyggnader eller på fält
Samtliga faktorer som påverkar växters tillväxt och utveckling kontrolleras med hög precision via plattformen. Det ger flexibla möjligheter för självförsörjning och hållbar odling med hög effektivitet, produktivitet och kvalitet hos grödorna.
Henrik Hedlund, Alovivum AB.

Publicerades