Landsbygdsnätverket
Forskaren Shaujun Xiong i vit labbrock med en av sina svampar

Foto Privat

Innovativt koncept för svampodling uppmärksammas

Ett nytt koncept för hållbar svampodling till dubbla produkter, livsmedel och biobränsle, har valts ut av Kungliga IngenjörsvetenskapsAkademien (IVA) till IVAs 100-lista 2021. IVA lyfter på detta sätt fram forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom området hållbar krisberedskap.

Matsvampen Shiitake odlas på ved

Foto Shaujung Xiong

Konceptet Comush innebär att matsvamp som ostronskivling och shiitake odlas på restprodukter från svenskt skogsbruk. Under odlingen bryter svampmycelet ner lignin i veden och frigör cellulosa, vilket underlättar en omvandling till etanol av det använda odlingssubstratet.

– Den automatiserade odlingsprocessen medför betydande energi- och kostnadsbesparingar som möjliggör inhemsk produktion av god matsvamp med högt proteininnehåll, säger Shaojun Xiong, docent, SLU Umeå. Konceptet utvecklas i samverkan med Umeå universitet.

Konceptet har en stark koppling till EIP-Agri-projektet ”SvampHäll. Utveckling av ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av ätlig svamp och svampodlingssubstrat i Sverige.”

- Projektet SvampHäll kommer att utveckla utrustning och möjliggöra automatisering av svampproduktionen, säger Shaojun Xiong, som också är projektledare för EIP-Agri-projektet.

Läs mer om IVA:s 100-lista och se filmen om konceptet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om EIP-projektet ”SvampHäll Länk till annan webbplats.. Utveckling av ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av ätlig svamp och svampodlingssubstrat i Sverige.

Publicerades