Landsbygdsnätverket
Maskin som kan göra könssortering av ägg

Foto Mike Andersson

Könssortera ägg i stället för kycklingar

Ett EIP-Agri innovationsprojekt ska gör det möjligt att könssortera ägg, så att bortsorterade tupp-ägg kan bli livsmedel. Att slippa gasa ihjäl tuppkycklingar vid uppfödning av unghöns till äggproduktionen har länge varit ett önskemål.

Dagens hönsraser är starkt specialiserade på antingen kött- eller äggproduktion. Därför har de tuppkycklingar som föds inom äggproduktionen avlivats efter att de sorterats ut av specialutbildade sorterare.

Tupp-ägg blir mat

Att hitta ett alternativt sätt att könssortera har länge varit en etisk fråga. De flesta konsumenter har nog inte kunskap om att tuppkycklingarna avlivas direkt i stället för att födas upp som slaktkycklingar. Men det är självklart en styrka för branschen att slippa detta. Det är ju också en fråga om resurshushållning och därmed också en miljö- och klimatfråga.

Projektet leds av Anita Lloyd Spetz, VD på avknoppningsföretaget DANSiC AB och även professor emerita vid Linköpings universitet. Det har initierats av samarbetspartnern Svenska Ägg och i gruppen ingår även Swedfarm.

– Det pågår många olika initiativ i andra länder med samma mål – att kunna sortera könen innan äggen är kläckta, säger Anita Lloyd Spetz. Inget företag har dock nått ända fram till en säker och effektiv lösning. Vår metod är extra intressant då den kan göras så fort äggen är lagda, alltså innan ett embryo har bildats.

– Det var en stor positiv överraskning att vår mätmetod gav tydligt resultat redan på nylagda ägg fortsätter Anita. Men skillnaden är mycket liten mellan ett befruktat ägg som ska bli tupp respektive höna. Det krävs avancerad dataprocessning för att göra en säker könssortering. Viktigt är också att kunna reproducera resultaten från batch till batch av ägg vid en automatisk mätning.

Stabil metod krävs

Den största utmaningen i projektet just nu är att först få fram en tillräckligt stabil metod som man vågar börja kommersialisera. Metoden ska kunna fungera för exempelvis olika hönsraser, åldrar och utfodring. Utmanande är också tidsaspekten. Den kommersiella metod som finns i Tyskland, kommer att användas av allt fler kläckerier om man inte inom rimlig tid börjar lansera den svenska metoden.

Fler användningsområden

När könsbestämningen av ägg fungerar på ett tillfredsställande sätt är det fullt möjligt att använda den även inom slaktkycklingproduktionen. En tuppkyckling utnyttjar fodret effektivare än en hönskyckling och då skulle man kunna öka andelen tuppkycklingar och i stället låta ägg med en blivande hönskyckling direkt bli matägg innan embryot bildas

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Könssortering av ägg
Projektägare: Linköpings universitet
Budget: 0,7 miljoner kronor
Kontakt: Annika Tillander, 013-281214

Vill du läsa om fler innovationsprojekt?

Då ska du gå till vår webbsida Inspirerande innovationsprojekt

Publicerades