Landsbygdsnätverket
Interiör flyttbara gårdsslakteri

Foto Hans Arvidsson

Många fördelar med flyttbara gårdsslakterier - EIP-projekt

Nyckelfärdiga moduler för lammslakt kan minska djurtransporterna och förbättra djurvälfärden. Det kan nu bli möjligt tack vare ett innovationsprojekt. Ökade möjligheter till hög produktkvalitet och kundanpassning vid direktförsäljning bidrar till stärkt lönsamhet och intresse för lammköttsproduktion.

Flyttbart gårdsslakteri exteriör

Foto Hans Arvidsson

Långa transporter och lågprioriterad slakt är ett par av flera skäl till att ett EIP-projekt med syfte att möjliggöra gårdsslakt av lamm kom till. Nu är det efterlängtade slakteriet på plats hos initiativtagaren och projektledaren Hans Arvidsson, Umeå som haft får i många år.

– Nu har vi envist kört i mål, säger Hans Arvidsson. Jag och mina två kollegor fick pausa projektet ett tag för att husmodulerna var för dyra. De tillfrågade leverantörerna anade att det var fråga om ett projekt finansierat med stödpengar. När vi gjorde en ny förfrågan till andra leverantörer utifrån att en lantbrukare behövde hus att lagra småprylar i blev priset betydligt lägre!

Det blev en längre process än planerat, att skapa ett funktionellt slakteri, som kan flyttas till en annan plats om lammköttsproduktionen skulle upphöra på den plats där slakteriet för tillfället står.

Flera fördelar med gårdsslakteri

Nu har de nått de fördelar ett gårdsslakteri medför. Transporterna har minskat från 27 mil till ingenting för Hans egna lamm och enstaka mil för andra närboende fårägare. Det, tillsammans med en långsam avlastning och ett mottagningsstall avskilt från avlivning och slakt, ger hög djuromsorg.

Styckning och vaccning kan ske efter kundernas önskemål och det finns goda möjligheter att förädla köttet vidare i anslutning till slakteriet. Lite kuriosa är att styckningen utförs av en pensionerad kärlkirurg, van att hantera vassa knivar.

Slakteriverksamhet är omgärdat av ett omfattande regelverk, något som kan avskräcka många. Projektgruppen blev dock väl omhändertagen av företrädare för Livsmedelsverket när det gällde hela planerings- och byggprocessen.

Ovärderlig hjälp av Livsmedelsverket

– Det är fantastiska personer på Livsmedelsverket” säger Hans. Vi har haft en ovärderlig hjälp av Loran Postolovski, officiell veterinär på Livsmedelsverket. Han förstod vår situation, kunde regelverken, kom med konstruktiv kritik och vi hade en positiv diskussion. Vi hade några mindre avvikelser vid besiktningen som vi rättade till, fotograferade och fick godkända.

Djurägarna transporterar själva fåren till slakteriet. Det innebär att lastning och lossning görs av personer som djuren är bekanta med. Det krävs kompetensbevis för avlivning och alla djurägare måste fylla i en försäkran angående hälsa, renhet och eventuell dräktighet. Fårägarna är skyldiga att rapportera om djur inte är lämpliga att slakta. En veterinär besiktigar såväl de levande djuren före slakt som slaktkropp och inälvor efter slakt.

Viktigt med god planering

– Det är många utmaningar med ett sådant här innovationsprojekt. Ett exempel är vikten av att ha gjort noggranna grundundersökningar i planeringsstadiet. Likaså att noga tänka igenom logistiken och alla ledningsdragningar i förväg, säger Hans.

De har hittills hållit en mycket låg profil och inte börjat marknadsföra modulslakteriet. Det har varit viktigt att i det egna slakteriet ha slaktat ett större antal djur för att verkligen försäkra sig om att slakterilösningen är optimal och ”inte sälja skinnet innan björnen är skjuten”. När de känner sig trygga med det, kan prislappen sättas och slakterier erbjudas fårägare i andra delar av landet.

Text: Inger Pehrson

Fakta om projektet

Projekt: Nyckelfärdiga moduler för lammslakt
Projektägare: Hans Arvidsson
Budget: 2 miljoner kronor
Projektslut: 2023-04-30

Publicerades