Landsbygdsnätverket
Svampen Shiitake under odling

Foto Andreas Palmén

Matsvamp och biobränsle från skogsrester

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lyfter varje år fram 100 aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta för mänskligheten. Även i år har IVA valt ut projektet CoMush, som handlar om att använda skogsrester för kombinerad produktion av ätlig svamp och biobränsle.

Under odlingen bryter svampmycelet ner lignin i veden och frigör cellulosa, vilket underlättar en omvandling till etanol.

Konceptet har koppling till EIP-Agri-projektet ”SvampHäll. Utveckling av ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av ätlig svamp och svampodlingssubstrat i Sverige.” Projektet av Shaojun Xiong, docent vid SLU Umeå.

Andra projekt inom gröna näringar är till exempel SpaceCloud, som är en molntjänst för precisionsjordbruk och vattenoptimering.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och se en film om CoMush-projektet

Publicerades