Landsbygdsnätverket

Bild: Picmonkey

Ny analysgrupp för AKIS snart på plats

Landsbygdsnätverket har haft en väl fungerande arbetsgrupp med deltagare från olika AKIS-organisationer. Nu sätts en analysgrupp ihop i dess ställe. Uppgiften blir att analysera övergripande behov och utmaningar på systemnivå rörande kunskap och innovation i lantbruk. 

Jennie Cederholm Björklund har mörk kavaj och rosa tröja där hon står utomhus med natur i bakgrunden

Foto Privat

Gruppen ska göra analyser och sen föreslå sin utförargrupp att vidareutveckla och agera. Det finns sedan tidigare en lista med behov och utmaningar som successivt ska betas av. Den har bland annat byggts upp av resultat från Mötesplats AKIS, behovskartläggningar, inspel från AKIS-aktörer samt av omvärldsbevakningar. 

– Gruppens arbetssätt förändras nu något och fokuserar på analys, inte på utförande. Sammansättningen justeras efter kompetenser och organisationer som behövs för att analysera de behov och utmaningar som vi ska arbeta med framöver, säger Jennie Cederholm Björklund, samordnare på nätverkets kansli.

– Planen är att gruppen är på plats i november och ett första möte kommer att ske direkt inpå, säger Jennie Cederholm Björklund.

Vad ska analysgruppen göra?

AKIS analysgrupp ska identifiera och avgränsa behov och utmaningar inom två temaområden:

  • Kunskapsutveckling och kunskapsförsörjning i jordbruk, trädgård, rennäring samt när så är ändamålsenligt även fiske och vattenbruk.
  • Internationellt samarbete och nätverkande om utveckling av AKIS-metoder.

Sammantaget ska arbetet bidra till utvecklingen av svenska AKIS, det vill säga kunskaps- och innovationssystem för lantbruk, samt hållbara livsmedelssystem, i synnerhet med sikte mot ökad livsmedelsberedskap och cirkularitet.

Publicerades