Landsbygdsnätverket

Köttbonden läser av djurets vikt på sin mobil eller platta. Foto Hencol.

Ny teknik gör nötkötts-produktionen mer effektiv

Mår djuren bra? Växer alla som de ska? Med hjälp av en obemannad automatisk våg kan djuren numera väga sig själva och informationen sparas i molnet. Bonden får daglig tillväxtdata för varje individ och grupp. I sin mobil kan man se grafer på foderåtgång och tillväxt per box.

Nötköttsproduktionen är den produktionsgren inom de gröna näringarna som ligger sist när det kommer till digitalisering. Men ny teknik är på gång som kommer att effektivisera nötköttsproduktionen och förenkla livet för köttbönderna.

Projektägaren Hencol, som ligger bakom projektet “Fodereffektivitet – ökad konkurrenskraft och minskad miljöbelastning i svensk nötköttsproduktion”, menar att det kan jämföras med vad mjölkroboten har gjort för mjölkbonden. I köttproduktion handlar allt om att fodra rätt och följa djurens hälsa och vikt, och det kan man nu med den nya digitala tekniken. Projektet hjälper bönder genom att snabbare upptäcka och åtgärda avvikelser.

Analysera data i realtid

Hencol vill ge nötköttsproducenter tillgång till sin produktionsdata och kunna analysera den i realtid, precis som mjölkproducenterna har kunnat under en längre tid. Möjligheterna att påverka sin pågående produktion, göra nödvändiga förbättringar och påverka utfallet blir nu möjligt.

Det handlar om obemannade vågar som placeras där djuren går eller i deras boxar. Dessa känner av och loggar – via RFID-taggen som djuren har i sina öron – varje djurs vikt i realtid. Bönderna slipper därmed fösa och väga djuren för hand och kan också i sina mobiler eller plattor få prognoser på hur djuren växer, vilka som inte växer som de borde, exakt information om när djuren ska gå till slakt, hur mycket foder som ska beställas och så vidare.

Hur kom idén upp till projektet?
– I och med att vi arbetar nära många uppfödare såg vi ett tydligt behov att kunna få till ett enkelt sätt att samla in data och ta beslut efter vad bönderna fodrar och resultatet av det, säger Fredrik Helgodt, VD på Hencol AB.

Vad löser det för problem ?
– Idag kan nästan inga uppfödare se effekten av vad de fodrar i realtid. Inte ekonomiskt och inte heller i form av vikt och tillväxt hos djuren. Utan det underlaget som erbjuds nu är det mycket svårare att bedriva en lönsam produktion.

Fredrik Helgodt säger att det mesta i projektet har gått bra. Rent tekniskt har man löst allt man siktade på att lösa. Men visst har det varit några utmaningar längs vägen.

– Ja, det uppstår nog alltid utmaningar i projekt som dessa. En faktor som var svår för oss att hantera enkelt var att handläggningstiderna hos Jordbruksverket var långa och att det är ganska administrationstungt att hålla i projektet. Det hade varit bättre om man fått beloppet i förväg och sedan redovisat resultaten löpande för att inte behöva återbetala.

Internationellt intresse för produkten

I dagsläget har företaget cirka 15 kunder i Sverige och fokus just nu är att bygga upp en stabil bas på den svenska marknaden. Och det finns även ett internationellt intresse för produkten.

– Häromåret var vi på världens största husdjursmässa i Hannover i Tyskland och där fick vi ett enormt gehör.

Text Colette van Luik

FAKTA

Projekt: Fodereffektivitet - ökad konkurrenskraft och minskad miljöbelastning i svensk nötköttsproduktion.
Projektägare: Hencol AB
Projektslut: 31 december 2021
Budget: 5 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Fredrik Helgodt, 073-1570457. Hencol info e-post.

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades