Landsbygdsnätverket
En röd jordgubbe med färskt vatten som stänker

Foto Shutterstock

Nytt innovationsprojekt hjälper jordgubbsodlare

Ett nytt EIP-Agri-projekt ska utveckla ett mer exakt system för tillförsel av vatten och näring i jordgubbsodling. Målet är att odlaren ska få bättre kvalitet och högre skörd av jordgubbar där plantans egna elektriska signaler styr vad som tillförs.

Det handlar om biointelligent trådlös automation av bevattning och gödning för utomhusodling av jordgubbar och annan hortikultur.

Syftet är att skapa ett mer exakt system som gör det möjligt för odlaren att erhålla bättre kvalitet och högre skörd av jordgubbar. Målet är att skapa ett system för tillförsel av vatten och näring i jordgubbsodlingen som är mer exakt än de som finns idag. Det har potential att stödja odlaren i att förebygga växtskyddsproblem. Ett system skapas där jordgubbsplantans egna elektriska signaler styr vad som tillförs av vatten och näring.

Projektet ägs och drivs av Irriot AB i samarbete med Vivent SA i Schweiz, SLU, Lovang Lantbrukskonsult AB och två odlingsföretag: Ulvagubben och Lundby Jordgubbsodling AB.

Läs mer om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets sida Godkända innovationsprojekt. Länk till annan webbplats.

Publicerades