Landsbygdsnätverket
Väderstation

Väderstation i vinodling Foto Christina Skjöldebrand.

Precisionsodling ökar konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion

EIP-projektet ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion - världsnyhet i branschen” är nu klart. Vad är det för innovation projektet har utvecklat?

– Innovationen är ett digitalt system som kan användas för att hjälpa odlare att skapa en hållbar och konkurrenskraftig produktion av frukt och vin. Systemet bygger på beslutsunderlag med sensordata från ett finmaskigt nät av mätpunkter som på ett enkelt sätt är tillgängliga för användarna, säger projektledaren Christina Skjöldebrand.

Räddade halva vinskörden

Projektet har placerat ut fyra väderstationer vardera i en äppelodling och en vinodling. Dessa har placerats strategiskt för att ge en variation i vind, temperatur och fukt på olika nivåer under och över markytan, för att kunna se hur dessa påverkar frukten och druvorna. Odlingssäsongen 2019 genomförde gruppen tester för att se att systemet fungerade. Under 2020 och 2021 gjordes kontinuerliga mätningar för att jämföra utfallen mellan åren.

– Vi hade på ett sätt tur och fick väldigt olika vädersituationer. Vi startade 2018 som var en torr säsong och 2019 var det frost i maj, så vi kunde kartlägga sambandet mellan olika väderförhållanden och förändringar i plantor och skörd. Exempelvis räddade vi 50 procent av skörden på Flyinge vingård 2020 genom att vi kunde mäta och hade en funktion kring frostvarning i systemet, säger Christina Skjöldebrand.

Många samarbetar

Insamlade data från sensorstationerna kopplades till ett användargränssnitt designat av IT –företaget och partnern Svep Design Center. Forskare vid SLU och RISE utarbetade analyser och algoritmer. Gruppen har förutom analys av druvornas och fruktens egenskaper också arbetat med strategier för bevattning och hur de påverkar mätningarna och kvaliteten i skörden.

– Det har varit bra att ha med odlarna i gruppen, inte minst för att säkerställa användarvänligheten. Nu har vi totalt 10 vinodlingar som visat intresse att testa metoden. Äppelodlingen har kvar sina fyra väderstationer. Tanken med det är att få in ytterligare mätresultat och få mer feedback på användarvänligheten och behovet, men kanske också fler användningsområden. Vi fortsätter arbeta med detta, för vi ser att det här är ett viktigt och intressant område, säger Christina Skjöldebrand.

Frostvarning från väderstation

Bild: Christina Skjöldebrand

Bra beslutsunderlag

Genom att kunna förutsäga vad som händer i odlingarna får man bättre kunskap om hur man kan använda skörden, exempelvis som färskvara eller bearbetas till något annat. På så sätt nyttjas råvaran på bästa sätt, vilket bland annat leder till minskat svinn. Innovationen kan också förutsäga vilket datum som är bäst för skörd och därmed kan skörden planeras bättre, med personal och andra resurser. Det leder till bättre kunskap om hur råvaran/frukten kan användas och ge bättre effektivitet i arbetet än tidigare

En plan för marknadsinträde fanns med i ansökan redan från början men systemet är inte riktig färdigt för att säljas ännu. Christina Skjöldebrand har haft kontakt med många odlare och märker att det finns ett intresse, så syftet är att produkten ska färdigställas och på sikt etableras på marknaden.

Innovationen utvecklas till fler grödor

– Vi har i dagarna fått godkänt ett Vinnovaprojekt tillsammans med bland annat äppelodlaren från projektet, som delvis är en fortsättning på vårt EIP-innovationsprojekt. Tanken är att utöka systemet till att fungera även i odlingar av andra frukter och bär, och så småningom andra typer av trädgårdsodlingar, säger Christina Skjöldebrand.

Text: Lisa Blix Germundsson

Projekt: IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion- världsnyhet i branschen
Projektägare: CFB Creative Future Business AB
Budget: 4 miljoner kronor
Kontakt: Christina Skjöldebrand, 0706-282578
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Publicerades