Landsbygdsnätverket
Innovationsstödet hjälpmedel

Rekordmånga nya ansökningar

Hela 30 nya ansökningar har kommit in till kommande bedömningsmöte för Rådgivande bedömningskommittén. Ökning tros hänga samman med EIP:s informationskampanjer på sociala medier tillsammans med att lyckade innovationsprojekt fått uppmärksamhet i press, radio och tv.

– Av de nya ansökningarna har mer än hälften helt nya sökande, vilket är extra roligt, säger Inger Pehrson som är samordnare för EIP-Agri. Ämnesområdena sträcker sig från rennäring och fruktodling i norr till grisproduktion och saffransodling i söder och mer där emellan.

Två bedömningsmöten

Med så många nya ansökningar måste nu Jordbruksverket genomföra två bedömningsmöten. Det blir den 28 maj och ytterligare ett i vecka 24. Handläggare jobbar för högtryck med att gå igenom inkomna ansökningar och med att begära in kompletteringar för att bedömningskommittén får ett så bra underlag som möjligt.

–Fortfarande är det tyvärr så att många missar att beskriva hur marknadsinträdet ska gå till. Fler måste förklara hur de ska marknadsföra, vem som ska tillverka och sälja eller på annat sätt sprida innovationen, säger Inger Pehrson.

Ta hjälp av av bra verktyg för ansökan

– Det är påfallande hur mycket bättre ansökningarna blir när de sökande har använt exempelansökan och de checklistor som finns att ta hjälp av. Ju fullständigare ansökan, desto rättvisare bedömning och snabbare handläggning.

Exempelansökan och mer stöd finns på EIP:s webbsida.

Publicerades