Landsbygdsnätverket

Har du precis som Arctic Winery i denna film lösningen på ett problem? Då ska du söka innovationsstöd.

Så söker du innovationsstödet

Innovationsstöd söks via Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats. och all handläggning sker via Jordbruksverket Länk till annan webbplats. där du hittar mer detaljerad information om hur du söker stödet. Just nu är handläggningstiderna på Jordbruksverket långa vilket du behöver ta med i beräkningen.


På denna sida hittar du översiktlig och kompletterande information om innovationsstödet EIP-Agri och om samverkan och spridning av resultat.

Det är möjligt att söka stödet i en tvåstegsprocess. Det första steget är en ansökan om ett gruppbildningsstöd och det andra är en ansökan om genomförandestöd. Du kan även söka genomförandestöd direkt. Ansökan för båda stegen är öppen året om men beslut gällande stödansökningarna sker cirka en gång per månad för gruppbildningsstödet och flera gånger per år för genomförandestödet.

Läs mer på Jordbruksverkets webbsida:

Innovation

En innovation är en ny idé som med framgång kommit till användning. Om man söker gruppbildningsstöd eller genomförandestöd måste man ha både ett problem och en idé eller ett förbättringsförslag. Du ska ha identifierat ett problem eller förbättringsbehov som gäller för flera inom aktuell bransch. Stödet kan inte användas till forskningsprojekt, för att gemensamt identifiera problem och lösningar eller för rådgivning eller annan kompetensutveckling.

Sekretessavtal

Det är viktigt att din innovationsidé skyddas. Därför rekommenderas att alla som deltar i möten med den person som ”äger” idén inför bildandet av en innovationsgrupp skriver under ett sekretessavtal Word, 24.2 kB, öppnas i nytt fönster. . Det förhindrar att idén riskerar att spridas utanför den blivande innovationsgruppen.

Skydd av affärsidé

Innovation Online Länk till annan webbplats. finns lättillgänglig information om hur du skyddar din affärsidé. PRV Öppnas i nytt fönster.(Patent – och registreringsverket) har också information om skydd av affärsidé. 

Bilda företag

Om du ska bilda ett företag har Bolagsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om olika företagsformer. Dessutom har Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket, information för dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver eller vill utveckla ett företag. 

Samverkan med andra EU-länder

Samverkan med andra EU-länder kan ske på olika sätt. Din innovationsgrupp kan exempelvis via det sökta stödet finansiera en expert från ett annat land. Det kan också vara parallella grupper i två länder som jobbar med liknande utmaningar och som samverkar men finansieras av respektive land.

Resultaten ska spridas

Projektet är inte avslutat förrän resultaten är spridda nationellt och via det europeiska nätverket Länk till annan webbplats.. Det kommer att finnas en mall för hur projektresultaten ska beskrivas.

Resultaten sprids med hänsyn till intellektuellt rättsskydd (IPR). Du kan läsa om IPR på InnovationOnline.se Länk till annan webbplats. eller Patent- och registreringsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Du, hela gruppen eller någon annan i gruppen enligt gruppens överenskommelse, ska ha möjlighet att skydda en affärsidé eller att söka patent om det är aktuellt, utan att det störs av att resultaten sprids.