Landsbygdsnätverket

Foto: Cecilia Wahlberg Roslund.

Rörflen blir klimatsmart strö i djurstallar

Flera olika nyttor kan förenas när rörflen odlas och används till stallströ. Ett EIP-Agri-projekt har gjort det möjligt att utveckla en produktionslinje för strö från rörflen.

Sviktande intresse för rörflen till biobränsle bidrog till att några lantbrukare föreslog att i stället producera strö till djurstallar. Utvecklingsarbete hade pågått i mindre skala hos Glommers Miljöenergi AB sedan 2010 då de köpte en polsk brikettpress. Den polska tekniken passar bättre än den vanliga kolvpress-tekniken för stråråvara. Innovationsstödet gjorde att idéen gick att förverkliga på ett mer kraftfullt sätt.

– Det blev en lång process innan ansökan blev beviljad och den plan vi tagit fram för projektet blev delvis omarbetad, säger projektledaren Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO AB. Den slutliga projektplanen har i stort sett kunnat följas, fast mer teknik har tillkommit.

Från skörd till färdig produkt

Innovationsprojektet har i första hand handlat om att få tekniken att fungera hela vägen från skörd till färdig och förpackad produkt. Rörflenen skördas torr på våren, hackas, hygieniseras och komprimeras i skruvpressen. Den jobbar automatiskt och kan övervakas via en mobilapp. Efter pressen sönderdelas briketterna till lämplig ströfraktion.

– En stor utmaning har varit att få en jämn kvalitet och minimera damminnehållet i slutprodukten, säger Cecilia. Andra utmaningar har varit att hitta en lagom nivå på kvalitetssäkringen. Om det är olika råvaruleverantörer så ska slutprodukten ändå vara likvärdig. Slutligen har vi haft mycket diskussioner med försäkringsbolag i och med att det handlar om brandfarligt material. Vi jobbar fortfarande med att hitta det optimala skyddssystemet vid tillverkningen av ströet.

Klimatsmart strö

Rörflen passar att odla på många överskottsmarker i Sverige. Den har ett djupt rotsystem, cirka 2 meter, och kan därigenom hämta upp olika näringsämnen från djupare jordlager. Den är flerårig, vilket också minskar växtnäringsläckage och binder kol. Kolbindningen och den energieffektiva växtodlingen har gett stallströ av rörflen namnet Klimatströ®.

Ströet är testat i stallar för kor, får, getter, fjäderfä och hästar. Hästbranschen är den viktigaste målgruppen då Klimatströ® blir ett välkommet alternativ till spån. Det suger lika mycket vätska som spån, men gör att stallgödseln blir betydligt intressantare att ta hand om i jordbruket då det bryts ner snabbare är spånet. Stallgödsel med strö av rörflen ger också en något högre biogasproduktion jämfört med spån.

Lokalproducerat minskar transporterna

Många ridanläggningar och travstallar använder mycket strö. Därför måste ströet tillhandahållas i storsäckar och i containrar och inte bara i småbalar. Försäljningsmöjligheterna är beroende av tillgängliga fraktlösningar och digital beställar-funktion. Klimatströet måste vara lätt att beställa och få tag på. Idag använder en del hästanläggningar pressad halm från Danmark. Ett starkt argument för Klimatströ® är då att det är lokalproducerat och ju högre transportkostnaderna blir desto intressantare blir det.

Utvecklingsarbetet fortsätter inom EU-samarbetet Go Grass, Gräsbaserade cirkulära affärsmodeller för dynamiska landsbygdssamhällen. Läs mer här: https://www.go-grass.eu/. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två länkar till om Klimatströ:
https://klimatstro.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
https://rorflenodlarna.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Klimatströ - lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp
Projektägare: RISE
Budget: 2,5 miljoner kronor
Kontakt: Cecilia Wahlberg Roslund, 070-3970999

Vill du läsa om fler innovationsprojekt?

Då ska du gå till vår webbsida Inspirerande innovationsprojekt

Publicerades