Landsbygdsnätverket
Sara Johansson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Marie Gidlund, Sweden Food Arena.

Sara Johansson och Marie Gidlund är författare till rapporten. Foton Privat

Så kan innovationskraften i livsmedelskedjan stärkas

Sweden Food Arena har analyserat vilka hinder som finns för innovation i livsmedelskedjan. Slutrapporten presenterar nu förslag på hur man kan stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften livsmedelskedjan.

Det finns en stor potential att utveckla livsmedelskedjan genom innovation. Sweden Food Arena driver projektet ”Innovation i livsmedelskedjan” finansierat av Tillväxtverket. Utgångspunkten för projektet är regeringens ambitioner i livsmedelsstrategin och mål och missioner. Projektet har resulterat i ökade insikter om hur företag i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till handel och konsumtionsled, kan utveckla sin innovationskraft.

Låg innovationsgrad och svag lönsamhet

Undersökningen visar bland annat att primärproduktionen har en lägre innovationsgrad än i övriga led i livsmedelskedjan. Mot denna bakgrund har projektet kartlagt och analyserat vilka hinder som finns för innovation i livsmedelskedjan. Viktiga hinder är bland annat att många företag är små och har svag lönsamhet.

– Nu har vi data som på övergripande nivå bevisar att företag i livsmedelskedjan är precis lika innovativa som företag i andra näringar, kom inte och säg något annat, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena. Däremot är innovationshöjden lägre jämfört med andra näringar och här behöver vi göra olika insatser, för det leder till ökad konkurrenskraft!

Slutrapporten sammanfattar dessa insikter och föreslår åtgärder för att stärka innovationskraften.

Förslag i slutrapporten

Viktiga förslag är bland annat att skapa ett nationellt sammanhållet innovationssystem och att regionala aktörer lyfts till den nationella nivån. Det behövs också ett främjandesystem med mer basfinansiering. Vidare rekommenderas satsningar på innovation riktad mot livsmedel.

Andra förslag är nya modeller för innovationsstöd, förenklat regelverk, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och kunskapsutbyte som är anpassade för olika typer av företag, oavsett företagsstorlek, bransch och geografi.

Författare till slutrapporten är Sara Johansson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Marie Gidlund, Sweden Food Arena.

Läs mer och ladda hem slutrapporten från Sweden Food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades