Landsbygdsnätverket
Kupade händer som håller fram tomater och bönor.

Foto: Linnea Pettersson / Scandinav bildbyrå.

Så utvecklar vi ett modernt innovationssystem för livsmedelskedjan

Hur kan vi tillsammans bygga ett modernt innovationssystem som stöttar företagens tillväxt? Den 5 april är du välkommen till en digital träff där förslaget till innovationssystem för livsmedelskedjan presenteras.

Under 2020-2021 har Sweden Food Arena gjort ett antal kunskapsrapporter, som bland annat bygger på en innovationsenkät där företag i livsmedelskedjan deltog. Insikterna från enkäten och kartläggningarna pekar på ett antal utmaningar som innovationssystemet har idag.

Under vintern har Sweden Food Arena tillsammans med SISP, SAMLA nätverket via RISE och Landsbygdsnätverket gjort förstudien "Utveckling av ett modernt innovationssystem". Den är indelad i tre delar; Satsning på nationell samverkan kring forskning och innovation, Ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsföretag samt Satsning på regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer.

På träffen den 5 april presenteras insikter och förslag för diskussion.

Mer information

När: Tisdagen den 5 april klockan 8.00 -9.00
Var: Digitalt i Zoom
Till anmälningssidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista anmälningsdag är den 3 april.

Publicerades