Landsbygdsnätverket

Se 5 korta pitchar om svenska innovationsprojekt

Under Elmia Lantbruk 19-21 oktober presenterade Landsbygdsnätverket 17 olika EIP-Agri-projekt under den gemensamma rubriken Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt. Nu kan du se fem korta pitchar som filmades på mässan.

Här hittar du presentationerna från Elmias Youtube-kanal.

Klicka här för att se följande projekt; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
‑ Från svin till sol – en GPS-styrd helautomatisk pålningsmaskin för montering av el- och viltstängsel samt för pålning i solparker
‑ En ny torkningsmetod – LEANDRY
‑ Biokol – en kolsänka här och nu
‑ Smart övervakning av nötkreatur på bete
‑ Algtillskott minskar metanutsläpp från kor med upp till 90 procent
Klicka här för att se följande projekt; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
‑ Växtskadegörare upptäcks rekordsnabbt med sökhundar
‑ Smart övervakning av nötkreatur på bete
‑ Precisionsodling ökar konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion
Klicka här för att se följande projekt; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
‑ Förenklad klimatrapportering på gårdsnivå
‑ BugIT – beslutstöd för bekämpning av skadeinsekter
‑ Djurströ av rörflen ger rejäl miljö- och klimatnytta
‑ Goati – ett intelligent övervakningssystem för betesdjur
Klicka här för att se följande projekt; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
‑ Kemfritt jordbruk, ökad skörd och beslutsstöd
‑ Farmo - den digitala maskinhallen
‑ Bättre koll än någonsin i nötköttsproduktionen
‑ Förenklad klimatrapportering på gårdsnivå
Klicka här för att se följande projekt; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
‑ Platsspecifik ogräsbekämpning i stråsäd
‑ Klimatneutral kvävefixeringsprocess
‑ En ny torkningsmetod – LEANDRY
‑ Alovivum - en innovativ odlingsplattform för tomma lantbruksbyggnader eller på fält

Publicerades