Landsbygdsnätverket

SLU Partnerskap Alnarp

Här kan du läsa mer om SLU Partnerskap Alnarp som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi stödjer idé- och kunskapsutbyten samt kunskaps- och kompetensutveckling inom områdena jordbruk, trädgård och skog. SLU Partnerskap Anarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom partnerskapet genomförs dialogaktiviteter, forskningsprojekt och examensarbeten i samverkan mellan akademi och medlemmar.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
SLU är huvudman. Området är södra Sverige.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Att tillsammans med våra partners skapa möten för idé- och kunskapsutbyten är en av våra mest centrala uppgifter. Genom att angripa aktuella frågor skapas en grogrund för att utveckla hållbara lösningar och innovationer för framtiden. Mötet mellan akademi och näring främjar tillämpningsnära forskning och bidrar med viktiga kontakter för framtida kompetensförsörjning.

Kontakt: Håkan Schroeder

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades