Landsbygdsnätverket

Sensor som spar energi. Foto: Naveen Chalakur.

Smart belysning kan minska energiåtgång och svinn

LED-belysning i växthus sparar energi och kan förses med smart styrning. Med hjälp av innovationsstödet EIP-Agri arbetar Heliospectra AB för att utveckla och kommersialisera en sensor för att detektera stress, kartlägga tillväxten och styra belysningen efter plantans behov.

Växthusbelysning lämpar sig väl för integration av optiska sensorer som samlar in data från växterna för att styra belysningen. Heliospectra startade år 2006 och har samarbetat länge med Chalmers och senare även med SLU. I det här projektet deltar även RISE och Spisa Smaker.

– Vi frågade oss vilken information vi kan få från plantan, och undersökte olika typer av optiska signaler. Vi har senare valt att fokusera på klorofyllfluorescens på bladverksnivå, vilket kan användas för att detektera stress, kartlägga tillväxten och uppskatta plantornas ljustålighet, berättar Daniel Bånkestad, projektledare vid Heliospectra.

Minska produktionsförluster

Sensorn kan tidigt upptäcka så kallad abiotisk stress, som orsakas av exempelvis torka eller försaltning. På så sätt kan odlaren snabbt sätta in åtgärder för att minska produktionsförlusterna. Dessutom kan sensorerna följa tillväxten noga, vilket underlättar produktionsplanering och planering av datum för skörd och leverans.

Plantornas ljustålighet handlar om hur mycket ljus som är lämpligt att ge plantorna vid varje tidpunkt, exempelvis i relation till befintligt solljus. På så sätt behöver belysningen inte användas mer än nödvändigt.

– Efter flera år av forskning var vi redo att ta steget till produktutveckling tillsammans med samarbetspartners, och här passade EIP-Agris innovationsstöd perfekt. Första året testade vi och utvärderade metoden hos SLU Alnarp, därefter fokuserade vi på att ta fram en sensor som vi nu under sista året testar i växthusmiljö, både på Alnarp och ute hos kommersiella odlare, berättar Daniel.

Foto: Daniel Bånkestad.

Förhindra svinn

Miljövinsterna ligger i att odlare kan optimera belysningen efter plantornas behov, vilket spar energi, samt förhindra svinn genom en bättre produktionsplanering och snabbare åtgärder mot produktionsförluster.

– Det är ett stort steg att gå från en innovation till en färdig produkt redo för storskalig produktion och försäljning. För oss är det viktigt att kvantifiera nyttan med vår produkt innan vi går ut på marknaden. Att testa produkten hos kommersiella odlare är viktigt för att få in synpunkter, och vi är i den utvärderingsfasen just nu, avslutar Daniel.

Text: Lisa Germundsson.

FAKTA

Projekt: Ny metod för biotisk stressdetektering i hortikulturell produktion.
Projektägare: Heliospectra AB.
Budget: 3,3 miljoner kronor.
Kontakt: Daniel Bånkestad, 070-755 15 29.

Vill du läsa om fler innovationsprojekt?

Då ska du gå till vår webbsida Inspirerande innovationsprojekt.

Läs mer om andra EIP-projekt i databasen Länk till annan webbplats..

Publicerades