Landsbygdsnätverket
En man kör en drönare över en odling.

Foto: Ivan Rieka, Mostphotos

Stark grund men för lite tillämpad forskning i livsmedelskedjan

Det finns för lite tillämpad forskning och det saknas ett strategiskt innovationsprogram. Samtidigt är det positivt att det finns en stark grundforskning. Det är några av slutsatserna som Sara Johansson, Högskolan i Jönköping, drog på Sweden Food Arenas seminarium om livsmedelskedjans nationella och regionala innovationssystem.

I seminariet, som genomfördes den 26 februari 2021, presenterade Sara Johansson, Högskolan i Jönköping, en rapport om det nationella perspektivet. Hon menar att det är positivt att det finns en stark grundforskning, ett sektorsuniversitet för jordbruk och ett nationellt forskningsprogram för livsmedel.

Samtidigt, säger hon, finns det för lite tillämpad forskning och det saknas ett strategiskt innovationsprogram för livsmedel. Dessutom är det låg investeringsmängd i forskning och utveckling i näringen.

Svårt att jämföra mellan regioner

Roger Uddstål från RISE föreläste om det regionala perspektivet. Han menade att det är väldigt komplext att analysera stödsystemet och att det ibland kan vara svårt att jämföra olika regioners satsningar. Det finns även en stor skillnad mellan regionerna kopplat till innovationsstödet för livsmedelsvärdekedjan och tillgången till innovationsstöd är ofta geografiskt begränsad.

Bättre inblick om hur företagen kan utvecklas

Sweden Food Arena driver under åren 2020–2021 två projekt; Livsmedelskedjan som utvecklingsarena, finansierat av Vinnova, och Livsmedelskedjan som utvecklingsarena, finansierat av Tillväxtverket. Båda projekten ger ökade insikter om hur företag i livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till konsumtion, kan utvecklas genom innovation. Projekten har sin utgångspunkt i regeringens ambitioner för livsmedelsstrategin och de mål och missioner som livsmedelskedjan, genom Sweden Food Arena, satt upp.

I arbetet tar de fram ett antal analyser för att bättre förstå vilka problem företagen möter i sitt utvecklingsarbete och hur dagens stöd- och rådgivningssystem kan anpassas för att bättre svara mot företagens behov. Analyserna är sedan underlag för förslag till olika myndigheter och regioner. Förslagen handlar om nya verktyg anpassade för olika typer av företag samt hur man kan skapa en bättre koordinering för samverkan mellan olika aktörer.

Mer information

På Sweden Food Arenas webb finns bland annat rapporter och en inspelning av seminariet.

Länk till Sweden food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades