Landsbygdsnätverket
Åkerböna

Foto Picmonkey

Svenskt kvalitetsmjöl från baljväxter för humankonsumtion

Ett nytt EIP-Agri-projekt ska utveckla svenskt mjöl från gul ärta, åkerböna och brun böna för att få säkra, funktionella och näringsrika baljväxtmjöl.

Syftet med projektet är att utveckla svenskt baljväxtmjöl från svenska sorter genom att testa olika processer och produktionsparametrar för att få säkra, funktionella och näringsrika baljväxtmjöl. Målet är att utveckla säkra, funktionella och näringsrika baljväxtmjöl från tre svenskodlade baljväxtsorter av gul ärta, åkerböna och brun böna i Kalmar Ölands Trädgårdsprodukters sortiment.

Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter driver projektet i samarbete med SLU, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, NetPort Science Park, RISE, Ljungkvists Industriservice AB, Axfoundation AB, Treans Lantbruk AB, Lantmännen och Ulla Nilsson Konsult AB.

Läs mer om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets sida Godkända innovationsprojekt. Länk till annan webbplats.

Publicerades