Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach står vi en tegelvägg och har en lilamönstrad skjorta på sig

Foto Privat

Tips från innovationscoachen

Innovation och utveckling främjas av gott samarbete. Inom EIP finns ett stöd att söka för gruppbildning, vilket ger finansiering för arbetet med att sätta samman en innovationsgrupp. Det är dock inte givet att nya grupper fungerar effektivt direkt. Ett tips är att redan från början vara medveten om att grupper passerar olika stadier i sin utvecklingsresa. Då behöver vi inte bli oroliga när det uppstår konflikter eller andra situationer som kan kännas jobbiga.

Forskaren Susan Wheelan menar att gruppens utveckling sker i olika stadier. Första stadiet är Tillhörighet och trygghet. Medlemmarna vill känna tillhörighet, bli accepterade, är lite avvaktande, och undviker helst konflikter. Här är det viktigt att ledaren tydliggör syfte, mål, riktlinjer och förväntningar.

När medlemmarna känner sig trygga går gruppen in i andra fasen som är Opposition och konflikt. Nu vågar man ifrågasätta mål och strategier, och medlemmarna försöker hitta sina roller och visa sin kompetens eller sina behov. Ledaren behöver i denna fas ge medlemmarna större inflytande efter hand som de efterfrågar det, och stödja och coacha så att medlemmarna själva kan lösa situationer och konflikter som uppstår. När gruppen lyckas ta sig igenom de oundvikliga konflikterna ökar möjligheterna till förtroende och samverkan.

Gruppen går in i tredje stadiet som är Tillit och struktur. Samverkan kännetecknas nu av mogna diskussioner om roller, struktur och rutiner. Kommunikationen är öppen och förmågan att leda sig själv ökar. Gruppen ägnar nu mer tid och energi till uppgiften än inbördes relationer. Ledaren uppmuntrar gruppens ökade självständighet genom delegerat ledarskap till den med för uppgiften bäst kompetens, uppmuntrar ifrågasättande och förändringar. Ledaren blir ett stöd till gruppen med koordination och samordning som huvudsakliga uppgifter.

När gruppen därefter går in i den fjärde fasen, som Susan Wheelan kallar Högpresterande team, har gruppen etablerat gemensamma mål och arbetat fram effektiva metoder för att lösa uppgifter och konflikter. Medlemmarna är ansvarstagande, tycker det är kul, och lägger sin tid och energi på att lösa uppgifter. Ledaren kan nu ägna sig åt långsiktig uthållighet, ansvara för visioner och att säkerställa resurser och kompetensförsörjning.

Men tänk på att ingen individ eller grupp klarar av att vara effektiv och produktiv hela tiden. Det finns alltid en risk att gruppen går tillbaka till tidigare faser. Därför är det bra att kontinuerligt utvärdera hur gruppen fungerar. Extra viktigt är det att tänka på detta när det sker förändringar i mål, uppgifter, arbetssätt eller när medlemmar byts ut i gruppen.

Vill du läsa mer om grupputveckling? Det finns mycket information på nätet och du hittar säkert något som passar dig.

Lycka till med din grupps utveckling!

Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach

Mina kontaktuppgifter Jennie Cederholm Björklund Tel: 070-584 55 99

Publicerades