Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund har en blommig skjorta på sig och står framför en tegelbyggnad

Foto Privat

Tips från Innovationscoachen

Mitt första tips till dig är att ta hjälp av en extern person när du kör fast, eller när du känner att problemen hopar sig och du inte vet hur du ska gå vidare.

Har du en idé som du känner att du inte kommer någon vart med? Eller hopar sig problem och hinder, och dränerar dig på energi? Då är ett tips att ta hjälp av en extern person som får i uppdrag att hjälpa dig att lyfta blicken, att tvinga dig att se möjligheter och att inte tillåta dig att fastna i hinder och problem. Ett sådant samtal där du utgår från att allt är möjligt och där du väljer att hitta lösningar för att ta dig dit du vill, kan hjälpa dig att få perspektiv på din utmaning och att ta dig framåt.

Det finns mycket forskning som visar att de största hindren till utveckling, finns inom oss själva. Detta bekräftades även i min doktorsavhandling där jag bland annat studerade vad som hindrar affärsmodellsinnovation i svenskt lantbruk.

Så det kan alltså vara du själv som hindrar din egen utveckling. Det kan handla om hur du tar dig an problem, om attityder, kultur, invanda beteenden bland annat. Du kan ta hjälp av en person i ditt eget nätverk, eller vända dig till någon av Landsbygdsnätverkets medlemmar som är duktiga på detta. Där finns mycket kompetens och många kontakter du kan ha nytta av. Du hittar mer information och kontaktuppgifter till våra medlemsorganisationer på vår webb Länk till annan webbplats..

Kom ihåg – du behöver vara tydlig med att du vill att den här personens roll är att tvinga dig att lyfta blicken, och att hitta lösningar. När hinder kommer på tal, så ska du hitta sätt att ta dig förbi. Det kräver också att du reflekterar, vill utvecklas och accepterar att bli ifrågasatt. Det kräver mod och självinsikt.

Jennie Cederholm Björklund,
innovationscoach på Landsbygdsnätverket

Publicerades