Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach står vi en tegelvägg och har en lilamönstrad skjorta på sig

Foto Privat

Tips från innovationscoachen Jennie Cederholm Björklund

I en snabbt föränderlig värld blir ett agilt arbetssätt mer och mer aktuellt för att skapa utveckling. Agil kommer från engelskans agile, som betyder lättrörlig eller smidig. Kortfattat handlar det om att genom upprepade kontakter med användarna och arbetsgruppen göra några förbättringar i taget

Det kan till exempel handla om att göra prototyper, testa, analysera och förbättra – istället för att, som i mer traditionella projekt, göra en stor slutleverans som planerats i detalj från början. Det handlar också om synen på ledarskap och förtroende. Ett tips är att testa nedanstående punkter på din egen verksamhet eller ditt eget jobb. Orden i fetstil beskriver det agila arbetssättet.

  • Skapar vi värde för kunden eller enbart för ägaren?
  • Jobbar vi med att skapa inre motivation hos medarbetarna eller har vi belöningssystem som de ska uppnå?
  • Jobbar vi med förtroende för våra medarbetare eller granskar vi att saker ska bli rätt gjorda?
  • Jobbar vi med snabb anpassning eller styr vi arbetet med noggrann planering?

    Ytterligare ett tips är att googla på agilt arbetssätt, läs, lyssna på poddar, ljudböcker eller annat för att få inspiration till hur du kan utveckla ditt agila arbetssätt.

    Lycka till!

Jennie Cederholm Björklund Tel: 070-584 55 99

Publicerades